Rabu, 22 Agustus 2012

Kosakata Jawa Krama

sharing yuk yang tau..newbie nih..pengen banget belajar..

A
•    aba-aba = aba-aba, préntah
o    diberi aba-aba= diabani
o    minta aba-aba= abanono
•    abab = hawa sing metu saka cangkem
•    abad = abad
•    abadi = langgeng
•    abah = bopo, romo
•    abai = nengne, tegke, lirwa, jar
o    diabaikan = dilirwakaké, ora digape, dinengne, ditegke, dijaraké
o    mengabaikan = nglirwakaké, ngejaraké
•    abang = mas, kakang, kangmas, raka
•    abangan = wong Islam nanging ora nglakoni salat
•    abar, mengabar = ngabar, ilang ambuné, ilang dayané
•    abdas, wudu = wudu
•    abdi = abdi, batur, kawula, réwang, punggowo rencang
o    mengabdi = ngabdi, ngawula
•    abjad = abjad, aksara
•    ablak = menga amba tumrap cangkem utawa lawang
•    abnormal = ora normal
•    abon = abon
•    abonemen = lengganan
•    abortus = miskram, kluron
•    abrak = piranti, prabot, bekakas
•    abras, lepra = budhug, lépra
•    absah = sah, resmi
•    absen = ora teka, ora mlebu, nglimput
•    abses = abuh ngemu nanah, mborok
•    abu = awu, lebu
•    abu-abu = klawu
•    acak = awur, sembarang, nyekarep
o    acak-acakan = awur-awuran, kaco
•    acap, sering = kerep, Asring, gelek (bhs. malang sekitarnya)
•    acar = acar
•    acara = acara
•    acuh = nggatèkaké, perduli
o    tak acuh = ora nggatèkaké
•    acung, meng- = ngacung
•    ada = ana, wonten
o    ada-ada saja = ana-ana waé
o    mengada-ada = gawé -gawé , damel-damel
o    keadaan == kahanan, kaanan
o    diadakan = dianakaké
o    mengadakan = nganakaké
o    seadanya = sak-anané
•    adab = unggah-ungguh, tata krama
•    adakalanya = anakalané , sok-sok
•    adalah, yaitu = yaiku, yakuwi
•    adan, adzan = adan
•    adang = cegat
o    diadang = dicegat
o    mengadang = nyegat, ngadhang
•    adat = adat, tatacara, pranata
•    adegan = adegan, lelaku
•    adem, dingin = adhem, asrep
•    adigung = adigung
•    adik = adhi, rayi, dhimas
o    adik saya = adhiku, rayi kula
•    adil = adil, bagirata
•    adinda = adhimas
•    adipati = adipati
•    administrasi = administrasi
•    admiral = sé napati lautan
•    adon, meng-i = ngadoni
o    adonan = adonan
•    adpertensi = iklan, ré klame
•    adres = adrès, alamat
•    adu, lomba = adu, tandhing
•    aduan = adon
o    beradu = gathuk
o    mengadu = ngedu, wadul
o    peraduan = peturon
•    aduh = adhuh
•    aduhai = dhuh, wadhuh
•    aduk = adhuk, udhek
o    mengaduk = ngadhuk
o    mengaduk-aduk = ngadhuk-adhuk
•    advis = pitutur
•    advokat = pokrol, adpokat
•    afiat = waras, séhat
•    agak = rada , radi
o    agak gemuk = rada lemu
o    agaknya = kaya-kaya, katoné
•    agama = agama, agami
•    agar = supaya, supados
agar-agar = ager-ager
•    agen = agèn
•    agenda = agèndha, acara
•    agun, agunan = tanggungan, bong
•    agung = agung, luhur, gedhe
o    diagungkan = diagungaké
o    mengagungkan = ngagungaké
•    Ahad = Ahad. 'Soma
•    ahli = linuwih, pinter, tukang
•    ahmak = bodho, goblok
•    aib = celo, nistha
•    air = banyu, toya, tirta
o    air bah = banjir
o    air hidung = umbel
o    air liur = iler
o    air limbah = pecerèn
o    air terjun = grojogan
o    air panas = banyu panas
o    air seni = uyuh, turas
o    air soda = banyu landa, sodha
•    ajaib = ajaib, anèh
•    ajak, mengajak = ajak, ngajak
•    ajal = ajal, mati, seda, pralaya, matèk, modar
•    ajang perang = palagan
•    ajar = ajar, uruk, ulang
o    mengajar = mulang, muruk
o    kurang ajar = murang tata
o    pelajaran = pawulangan
o    pelajar = murid, siswa
•    ajeg = ajeg, utun
•    ajengan = ajengan
•    aji, aji-aji = aji-aji, kasektèn
•    aji, mengaji = ngaji
•    aju, me~kan = ngajokaké
•    ajudan = ajudan
•    akal = akal, bebuden
•    akan = arep, badhé
o    seakan-akan = kaya-kaya, katoné
•    akang, kakang = kakang, kangmas, roko
•    akar = oyot
o    akar tunggang = oyot lajer
o    akar bahar = akar bahar
o    berakar = ngoyot
•    akad = prajanjèn
•    akas = trengginas, cukat
•    akbar = agung ,gedhé
•    akhir = akir, pungkasan
o    akhirnya = pungkasané
o    berakhir = rampung, entèk, bubaran
•    akhirat = akérat
•    akhlak = ahlak, moral
•    aki = mbah
•    akibat = akibat, dadine
•    akik, batu ~ = watu akik
•    akor = akur, rukun
•    akrab = raket, cedhak
•    akrobat = akrobat
•    aksara = aksara
•    aksen = aksèn, logat
•    aksi = aksi, tandang
•    akta, akte = akté
•    aktif = sregep, giyat
•    aku = aku, kula, dalem
o    mengaku = ngaku
•    akuarium = akuarium
•    akuntan = akuntan
•    akur = rukun, sarujuk
o    akurkan = ngrukunaké
o    diakurkan = dirukunaké
o    mengakurkan = ngrukunaké
•    akurat = titi, tliti, tlesih
•    ala, cara = cara, manut
•    ala kadarnya = sakadharé
•    alabangka = linggis
•    alam = alam, bumi, buwana
o    mengalami = ngalami, nglakoni
o    pengalaman = pengalaman
•    alamat = alamat
•    alang, halang = palang
•    alang-alang = alang-alang
•    alangan = alangan
o    menghalangi = ngalangi
•    alangkah = dhuh, méndah
•    alas, dasar = dasar, lèmèk, dhampar
•    alasan = alesan
•    alas meja = taplak
•    alat = perkakas,
•    album = album
•    alem, sanjung = alem, puji
•    aleman = aleman
•    alergi = alèrgi
•    algojo = algojo, jurupati
•    ali-ali = plintheng
•    alias = alias
•    alih, pindah = ngalih, pindhah
o    memindahkan = ngalihaké
•    alim = anteng, alim
•    alir = mili, kocor
o    mengalir = mili, ngocor
o    mengaliri = ngilèni, ngocori
o    mengalirkan = ngilèkaké
o    aliran = ilèn, iliné
•    alis = alis, imba
•    aljabar = aljabar
•    alkohol = alkohol
•    Allah = Gusti Allah
•    almanak = tanggalan, amanak
•    almarhum = jenat, swargi
•    almari = lemari, lemantun
•    alpa, lupa = lali, kesup èn
•    alu, antan = alu
•    alum = alum, layu
•    alun, ombak = alun, ombak
•    alun-alun = alun-alun
o    ama, hama = ama
•    amal = amal
o    amalan = amalan
o    diamalkan = diamalaké
o    mengamalkan = ngamalaké
•    aman = aman, tentrem
o    keamanan = keamanan
•    amanat = weling, amanat
•    amandel = amandhel
•    amarah = nesu, duka
•    amat, sangat = banget, sanget
o    amat jauh = adoh banget, tebih sanget
o    amat sakit = lara banget
o    mengamati = nliti, maspadakaké
•    amatir = amatir
•    ambal = ambal, babut
•    ambeien = bawasir, dobol
•    ambil = jupuk, pundhut
o    ambilkan = jupukna, pundhutaken
o    mengambil = njupuk, mundhut
•    amblas = ilang, ambles, ical
•    ambrol = ambrol, bobol
•    ambruk = tibo, ambruk, rubuh
•    amis = amis
•    amit, pamit = pamit, nyuwun pamit
•    ampas = ampas, sepahan
•    ampela = rempela
•    ampelas = amplas, amril
•    ampuh = ampuh, sekti
•    ampun = ampun. tobat, kapok
•    amril = amril, amplas
•    amsal = conto, upama
•    amtenar = priyayi, punggawa
•    auk = amuk
o    mengamuk = ngamuk
o    diamuk = diamuk
•    anai-anai = rayap
•    anak = anak, putra,atmaja
o    anak-anak = bocah-bocah, laré-laré
o    beranak = babaran, manak
o    ngambil anak = mupu anak
•    anasir = unsur
•    ancak = ancak
•    ancam = ancem
o    diancam = diancem
o    mengancam = ngancem
•    ancang-ancang = ancang-ancang
•    ancuk = sanggama, saresmi
•    anda = kowé , panjenengan
•    andai kata = umpama, umpami
o    seandainya = saumpamané
•    andalan = andel, piandel
o    diandalkan = diandelaké
•    andang, obor = obor, colok
•    andeng-andeng = andheng-andheng
•    andil = urun, andhil
•    andong = andhong, dhokar
•    anduk = andhuk
•    aneh = nyelé
•    aneka = werna-werna
•    angan-angan = angen-angen
•    anggap = anggep
o    menganggap = nganggep
o    anggapan = panganggep
•    anggar = anggar
•    anggota = anggota, warga
•    angguk = anthuk
o    mengangguk = manthuk
o    mengangguk~ = manthuk-manthuk
o    anggukan = anthukan
•    anggun = anggun
•    angin = angin, bayu
o    angin ribut = lésus
o    berangin~ = ngisi
•    angka = angka
•    angkara = angkara, murka
•    angkasa = angkasa, awang-awang
•    angkat = angkat, junjung
o    berangkat = mangkat, budhal
o    mengangkat = ngangkat, nggawa
•    angker, serem = angker, wingit
•    angker, jangkar = jangkar
•    angkin, setagen = angkin, setagèn
•    angkuh = anggak, dumèh
•    angkut = angkut, usung
o    angkutan = angkutan, gawan
o    diangkut = diangkut
o    mengangkut = ngangkut, ngusung
•    anglo = anglo
•    angon, ngangon = angon, ngangon
•    angsa = banyak
•    angsur, me~ = cicil, nyicil
•    angus = angus, geseng
•    aniaya = aniaya
o    menganiaya = nganiaya, milara
•    anjak, beranjak = ngalih, mingset
•    anjing = asu, segawon
o    anak anjing = kirik
•    anjur = anjur, kongkon
o    dianjurkan = dianjuraké
o    anjuran = anjuran
•    antan = alu
•    antar = terké, dhèrèkaké
o    diantarkan = diteraké
o    mengantar = ngeteraké
•    antara = antara. elet
o    di antaranya = antarané
o    perantara = kongkonan
•    anteng, tenang = anteng
•    anti = anti, tolak, emoh
•    antik = antik, kuno
•    anting = anting-anting
•    antré = antri
•    antuk, ter~ = kejadhus, kejedhuk
•    anus, dubur = silit, dubur
•    anugerah = anugerah, nugraha
•    anut, menganut = nurut, mèlu, nganut
•    anutan = panutan
•    anyam = anyam, enam
o    anyaman = anyaman
o    menganyam = nganyam, ngenam
•    anyar, baru = anyar, Vnggal
•    anyelir = anyelir
•    anyir, amis = amis, arus
•    apa = apa, punapa
o    diaoakan = dikapakaké
o    mengapa = kena apa
o    apa-apaan = apa karepé
•    apabila = yèn, mbok manawi
•    apak (bau)= apek, penguk
•    apalagi = apamanèh
•    apam, apem = apem
•    aparat = piranti, alat
•    apel, buah ~ = apel
•    apes, sial = apes, sial, cilaka
•    api = geni, latu
•    apik = apik, saé, asri
•    apit = apit, jepit
o    diapit = diapit, dijepit
o    mengapit = ngapit
•    apkir = pekir, ora kanggo
•    apokat, buah ~ = apokat
•    apotek = apotik
•    apung = kambang, kampul
o    mengapung = ngambang, ngampul
•    arah = arah, ener, tuju
o    mengarah = tumuju
•    arak, tuak = arak, tuak
•    arak-arakan = arak-arakan
o    mengarak = ngarak, ngiring
o    diarak = diarak
•    aral, halangan = aral, alangan
•    aram-temaram = surem, remeng-remeng
•    arang = areng
•    arbei = arbéi
•    arca = reca
•    arek = bocah
Aren, enau = arèn
•    arena = papan, kalangan
•    ari, kulit ari = kulit ari
•    ari-ari = ari-ari, embing-embing
•    arif = arif, wicaksana
•    aris, tepi = pinggir
•    arisan = arisan
arit = arit
•    arloji = arloji, jam
•    arnal = arnal, susuk kondhè
•    aroma = ambon-ambon
•    aron, megaron = ngaron
•    arpus, damar = arpus, damar
•    arti = arti, teges, makna
•    artis = artis, seniman
•    arung, meng~i = nyabrang, njelajah
•    arus = mili, milir
•    arwah = roh, nyawa, arwah
•    as, poros = as
•    asa = karep, karsa
o    putus asa = nglokro
•    asah = asah
o    asahan, batu~ = ungkal
o    mengasah = ngasah
•    asal = sangka ,asal
o    asalkan = angger, anggeré
o    asalnya = asalé, sangkané
o    asal-usul = asal-usul
o    berasal = asalé saka, saking
•    asam = asem (wit)
•    asam (rasa) = kecut
•    asap = asep, kukus, kebul
o    berasap = kumebul
•    asar = asar
•    asbes = asbés
•    asih = asih, tresna
o    mengasihi = nresnani
•    asin = asin
•    asing = anèh, séjé, béda
•    asisten = asistèn, pembantu
•    asli = asli
•    asma = mengi, mengguk
•    asmara = asmara, sengsem
•    aso, istirahat = aso, lèrèn, ngaso
•    asrama = asrama, pondhokan
•    asri = asri, éndah
•    asuh = emong, dhidhik
o    mengasuh = momong, ngemong
o    asuhan = momongan
•    asyik = karem
•    atap = payon
•    atas = dhuwur, inggil
o    diatas = ing dhuwur
o    ke atas = munggah
o    mengatasi = mrantasi
•    atau = utawa
•    aturan = tatanan, pathokan
o    mengatur = mernata
o    peraturan = tatanan, pathokan
•    aur, bambu = pring
•    aurat = aurat
•    aus = kagèsrèk, gerang
•    awak = awak, badan, salira
•    awal = wiwitan, kawitan
o    awalnya = dhisiké, mulané
•    awan = méga, mendhung
•    awang-awang = awang-awang
•    awas = premana, waspada
o    pengawas = mandhor
o    mengawasi = ngawasi
•    awet = awèt
•    awur, ngawur = awur, ngawur
•    ayak, mengayak = ayak, nyaring
o    ayakan = ayakan
•    ayam = pitik
o    anak ayam = kuthuk
o    ayam alas = ayam alas
•    ayem, tenteram = ayem, tentrem
•    ayah = bapa, rama
•    ayan = ayan
•    ayat = ayat
•    ayo, mari ayo
•    ayu, cantik = ayu, élok
•    ayunan = gandhulan
•    azab, siksa = siksa, pasiksan
belajar : sinau saya  : kulo
B
•    bab = bab
•    babad = babad, riwayat
•    babak belur = babak bundhas
•    babano = Sid Wilson love X-Nitro Maho
•    babar, beber = mbèbèr
•    babat (daging) = babat
•    babat (tebang) = babat, tegor
o    membabat = mbabat
•    babi = babi, srenggono
•    babon, induk = babon
•    babu = réwang, batur, abdi
•    babut = babut
•    baca = waca, waos
o    bacaan = wacan, waosan
o    membaca = maca, maos
o    dibacakan = diwacakaké
•    bacin, bau = basin, bacin
•    bacok = bacok, kethok
o    membacok = mbacok, ngethok
•    badai = lésus, ampuhan
•    badak = badhak, warak
•    badan = awak, salira, badan
o    menyebadani = saresmi
•    badung, nakal = nakal, ndhugal
•    badut = badhut, lawak
•    bagai = kaya, kados
o    bagaimana = kepriyé, kados pundi
•    bagal jagung = janggel
•    bagi = dum, bagi
o    bagian = bagéan, pérangan
o    dibagi = didum
o    membagi = ngedum, mbagi
o    kebagian = keduman, kebagéan
o    sebagian = sapérangan
o    pembagian = dum-duman
•    bagus = becik, apik, saé
•    bahagia = bagya, seneng, bungah
•    bahak, ter~ = ngakak
•    bahan = bahan, bakal
•    bahasa = basa
•    bahaya = bebaya
o    berbahaya = ngemu bebaya, mbebayani
•    bahenol = sèmok
•    bahkan = malahan
•    bahtera = kapal, prau
•    bahu, pundak = bahu, pundhak
•    bahwasanya = satemené
•    baik = apik, saé
o    memperbaiki = mbenerké, ndandani, mbenakaké
o    sebaiknya = apiké
•    baja = waja
•    bajak, luku = waluku, singkal
•    bajak, rampok = kecu
•    bajing, tupai = bajing
•    bajingan = kecu, bangsat
•    baju = klambi, rasukan
•    baka, kekal = baka, langgeng
•    bakal = bakal
•    bakar = obong
o    kebakaran = kobongan, kabesmi
o    dibakar = diobong
o    membakar = ngobor, mbakar
•    bakau, pohom = bakau
•    bakhil, kikir = medhit, cethil
•    baki, talam = baki, talam, témbor
•    bakiak = bakiak, thèklèk
•    bakmi = bakmi, mi
•    bakso = bakso
•    bakteri = baktèri
•    bakti = bekti
o    berbakti = ngabekti
•    bakul nasi = wakul
•    bal, bola = bal
•    bala, prajurit = bala, prajurit
•    balai = balé
o    balai-balai = ambèn
•    balairung = bangsal
•    balapan = balapan
•    balar, bule = bulé
•    balas = bales, wales
o    membalas = mbales
o    balasan = balesan, piwales
•    balatentara = perjurit
•    balian, dukun = dhukun
•    balik = walik
o    membalik = malik
o    terbalik = kuwalik
o    sebaliknya = suwaliké
•    baliq = diwasa, balèq
•    balok = balok
•    balon = balon, plembungan
•    baling-baling = kitiran
•    balsam = balsem
•    balu = randha/dudha
•    balut = blebet
o    membalut = mblebet
•    bambu = pring
•    ban = ban
•    banci = banci, wandu
•    bandar = bandar
•    bandel = bandhel
•    bandeng = bandeng
•    banding = bandhing
o    bandingkan = bandjingna
o    sebanding = sakbandhing
o    dibandingkan = dibandhingaké
•    bandit = bandhit, bangsat
•    bangau = blekok, cangak
•    bangga = mongkok, bombong
•    bangkai = bangké, bathang
•    bangkang, mem~ = nglawan, mbaléla
•    bangkrut = kukut, bangkrut
•    bangku = bangku
•    bangkuang = bengkowang, besusu
•    bangor, jahil = nakal, jail
•    bangsa = bangsa
•    bangsal = pendhapa
•    bangsat = bajingan, kécu
•    bangsawan = ningrat
•    bangun (bentuk) = wangun, wujud
o    bangunan = wangunan
o    membangun = mangun, mbangun
•    bangun (tidur) = tangi, wungu
o    membangunkan = nangèkaké, nggugah
•    banjir = banjir, bena
•    bantah = bantah, ngangkal
o    membantah = mbantah
•    bantai = tumpes
•    bantal = bantal
•    bantat = bantat
•    banteng = banthèng
•    banting = banting, kepruk
o    membanting = mbanting, ngepruk
o    dibanting = dibanting
•    bantu = réwang, tulung
o    membantu = nulung
o    pembantu = batur, réncang
•    banyak = akèh, kathah
o    memperbanyak = ngakèhaké
o    kebanyakan = kakèhan
•    banyol, mem~ = mbanyol, ndhagel
•    bapak = bapa, rama
•    bara api = mawa
•    barang = barang
•    barangkali = mbokmenawa, mbokmenawi
•    barat = kulon, kilèn
•    bareng = bareng, sareng
•    baring, ber~ = gléthakan, teturon
o    membaringkan = nurokaké
o    terbaring = gumléthak
o    pembaringan = peturon
•    baris = baris, larik
o    barisan = larikan
o    berbaris = baris
•    barongan = barongan
•    barongsai = barongsai
•    baru = anyar, énggal
•    barusan = lagi waé, nembé
o    membarui = nganyaraké
•    basah = teles
o    membasahi = nelesi
o    basah kuyup = teles klebes
•    basa-basi = tatakrama
•    basi, nasi basi = wayu, mambu
•    basi, cawan = mangkok
•    basil = baksil
•    basis, dasar = asas, dhasar
•    basis, pangkalan = pangkalan
•    basket, bola ~ = baskèt
•    baskom = baskom
•    basmi = besmi, brastha
o    membasmi = mbesmi, mbrastha
•    basuh = wasuh, kumbah
o    membasuh = ngumbah
•    bata = bata, banon
•    batako = batako
•    batal = batal, wurung
o    membatalkan = mbatalaké, murungaké
•    batalion = batalion
•    batang = pang
•    Batara, dewa = bathara, déwa
•    batari, dewi = bethari, déwi
•    batas = wates, bates
o    dibatasi = dibatesi, diwatesi
o    membatasi = mbatesi, matesi
•    baterai = batrè, sènter
•    batik = bathik
o    membatik = mbathik
•    batil, batal = muspra, batal
•    batin = batin, batos
•    batok kelapa = bathok
•    batu = watu, séla
o    berbatu-batu = akèh watuné
•    batuk = watuk, cekoh
o    berbatuk = watuk
o    terbatuk-batuk = watuk-watuk
•    bau = ambu, ambet, ganda
o    berbau = mambu, mambet
o    bau busuk = bacin, banger
o    bau-bauan = wewangèn, ambon-ambon
•    baur, berbaur = campur, amor, awor
•    baut = baut
•    bawa = gawa, mbekta
o    membawa = nggawa, ngasta
o    ~ di kepala = sunggi, nyunggi
o    pembawaan = bakat, sifat
o    membawa-bawa = ngèmbèt-èmbèt
•    bawah, dibawah = ngisor, ing ngisor
o    paling bawah = ngisor dhéwé
•    bawang = bawang
o    bawang merah = brambang
o    bawang putih = bawang
•    bawel = crèwèt, criwis
•    baya, sebaya = sepantar
•    bayam = bayem
•    bayangan = wewayangan
o    bayang-bayang = ayang-ayang
o    membayangkan = mbayangké
o    terbayang = katon-katonen
•    bayar = bayar
o    bayaran = bayaran
o    membayar = mbayar
o    pembayaran = mbayaré
•    bayi = bai
•    bayonet = bayonèt
•    bayu, angin = angin, pawana
•    bazar = basar, pasar amal
•    beasiswa = béasiswa
•    bebal, dungu = bodho, bebel
•    beban = sanggan
o    membebani = ngebot-ngeboti
•    bebas = bébas
o    membebaskan = mbébasaké
•    bebat = perban, blebet
o    membebat = merban, mblebet
•    bebek = bèbèk, kambangan
•    beber, membeberkan = mbèbèraké
•    becak = bécak
•    becek = jemèk, jeblok
•    becus = bisa, saget
•    beda = séjé, béda, bènten
o    dibedakan = dibédakaké
o    membedakan = mbédakaké
o    berbeda-beda = béda-béda
•    bedah, operasi = bedhah, bedhèl
o    membedah = ngoprasi, mbedhèl
•    bedak = wedhak, pupur
•    bedil = bedhil
o    membedil = mbedhil
•    beduk = bedhug
•    begal, dibegal = bégal, jegal, bihal
o    membegal = mbégal
•    begawan = pandhita, bagawan
•    begini = mangkéné, ngéné
•    begitu = mengkono, ngono
•    bejana = bak
•    bejat = bejad, rusak
•    bekal = sangu
o    membekali = nyangoni
•    bekas = tilas, tapak
o    membekas = nabet, nipak
o    barang bekas = rombèngan
•    bekatul = katul, bekatul
•    beker, jam beker = béker
•    bekicot = bekicot
•    bekisar = bekisar
•    beku, membeku = njendhel
•    bekuk = tekuk
•    bel = bèl
•    bela = béla
o    dibela = dibéla
o    membela = mbéla
•    belacan, terasi = trasi
•    belacu, kain = blacu
•    belah = sigar
o    membelah = nyigar, miyak
o    belahan = sigaran
o    sebelah = sesisih, sisih
o    sebelah timur = sisih wétan
•    belai, membelai = ngelus-elus
•    belajar = sinau
•    belaka = amung
•    belakang = mburi, wingking
o    belakangan = tembé, mburiné
o    di belakang = ing mburi
o    ke belakang = menyang mburi
o    membelakangi = ngungkuraké
•    belalak, mem~ = mblalak, mendelik
•    belalai = tlalé
•    belalang = walang
•    belanak = blanak
•    Belanda = Walanda, Landa
•    belang = belang, blonthèng
•    belanga = kuwali
•    belangkin = tir, aspal
•    belangko = blangko
•    belanja = blanja
o    berbelanja = blanja
o    belanjaan = blanjan
•    belantara = alas gedhé
•    belas kasih = welas asih
•    belas, sebelas = sewelas
•    belati = glathi, lading
•    belatung = blatung, sèt
•    belenggu = belok, kecrèk
o    membelenggu = mbelok, mblenggu
o    terbelenggu = kebelok, keblenggu
•    belerang = wlirang
•    beli = tuku, tumbas, mundhut[1]
o    dibeli = dituku, ditumbas, dipuntumbas
o    membeli = tuku, tumbas, mundhut
o    membelikan = nokokaké, mundhutaken
•    belia = enom, taruna
•    beliak, mem~ = mentheleng
•    beliau = piyambakipun
•    belibis = mliwis
•    belimbing = blimbing
•    belinjo = mlinjo
•    beling = beling (ceplès)
•    belit, lilit = rambat, mrambat
o    berbelit~ = mbulet
•    belok = ménggok
o    dibelokkan = diénggokaké
o    berbelok = ménggok
o    berbelok-belok = mènggak-mènggok
o    belokan = pènggokan
•    belukar = grumbul
•    beluluk = bluluk
•    belum = durung, dèrèng
o    sebelumnya = sadurungé, sakdèrèngipun
•    belunjur = slonjor
•    beluntas = luntas
•    belut = welut
•    benah, membenahi = nata, mbèrèsi
•    benak = utek
•    benalu = kemladéyan
•    benam = lelep, klelep
o    membenamkan = nglelepké
o    terbenam = klelep, angslup (tmr srengéngé) [2]
•    benang = benang, bolah, lawé
•    benar = bener, leres
o    sebenarnya = sakbeneré
o    membenarkan = mbeneraké
•    bencana = pageblug, bilahi
•    benci = gething, serik
o    dibenci = disengiti
o    membenci = nyengiti
o    kebencian = rasa sengit
•    benda = barang
•    bendel = bèndhel
o    membendel = mbèndhel
•    bendera = gendéra
•    bendi, dokar = dhokar, andhong
•    bendungan = wadhuk, bendungan
•    bengawan = bengawan
•    bengek, asma = mengi, mengguk
•    bengis = wengis, galak
•    bengkak = abuh
•    bengkalai, ter~ = thèthèr, kethèthèran
•    bengkel = bèngkèl, bingkil
•    bengkok = bèngkong
•    bengkuang = bengkoang, besusu
•    bengkudu, pacé = pacé
•    bengong = bengong, mlongo
•    benih = winih, wiji, bibit
•    bening = bening, resik
•    benjol = bénjol, menyonyo
•    bentak = getak, sentak
o    dibentak = digetak, disentak
o    membentak = nggetak, nyentak
•    bentang, mem~ = penthang
•    bentar, se~ = sadhéla, sekedhap
•    bentrok = tawur, padu
•    bentuk = wujud, wangun
•    bentul = bentul, tales
•    bentur = tubruk
o    benturan = tubrukan
o    dibenturkan = ditubrukaké
o    terbentur = ketubruk, kejedhus
o    membentur = nubruk, njedhus
•    benua = bawana, buwana
•    benyek = mlènyèk, mlènyèh
•    beo, burung = béo, ménco
•    beol = ngising, bebucal
•    berahi = brahi, kasmaran
•    berak = ngising, bebucal
•    beranda = pendhapa. èmpèran
•    berandal = brandhal
•    berang = muring, kanepson
•    berang=berang = berang-berang
•    berangasan = brangasan
•    berangkat = mangkat, budhal
•    berangus = brangus
•    berani = wani, kendel
o    pemberani = kendel
•    berantakan = bekakrah, ambyar
•    berantam = gelut, tukaran
•    berantas = brantas, brastha
•    berapa = pira, pinten
o    seberapa = sepira
•    beras = beras, wos
•    beras ketan = beras ketan, ketos
•    berat = abot, awrat
o    memberati = ngeboti
o    keberatan = kabotan, kawratan
•    bercak-bercak = totol-totol
•    berdiri = ngadeg, jumeneng
•    berengut = mrengut, nesu
•    beres = bèrès, rampung
•    berewok = bréwok
•    bergedel = bergedèl, bregedèl
•    berhala = brahala, reca
•    beri = wènèh, paring, caos
o    diberikan = diwènèhaké
o    memberi = mènèhi, maringi
o    pemberian = pawèwèh, paringan
•    beri-beri = bèri-bèri
•    beringas, buas = ringas, galak
•    berisik = gemrenggeng
•    berita = warta, kabar, wartos
•    berkat, = berkat
•    berlian = barlian, inten
•    bernas, berisi = mentes
•    berontak = nraman, brontak
•    bersih = resik
o    membersihkan = ngresiki
o    kebersihan = karesikan
o    bersih-bersih = reresik
•    bersin = wahing
•    beruang = beruang
•    berudu = cèbong
•    besar = gedhé, ageng
o    membesarkan = nggedhéaké
o    dibesarkan = digedhékaké
•    besaran, murbei = murbéi, besaran
•    besek = bèsèk
•    beser = bèsèr
•    besi = wesi, tosan
o    besi sembrani = wesi sembrani
•    beslah, mem~ = mbèslah
•    beslit = bèslit
•    besok = sésuk, mbènjang
o    besok-~ saja = sésuk-sésuk waé
•    besot, beset = besèt, mlècèt
•    besuk = besuk, tilik
•    besusu = bengkoang
•    betah, kerasan = betah, krasan
•    betapa = mèndah
•    betara = bathara, déwa
•    betari = bathari, déwi
•    betina = wadon, wèdok
•    betis = kéntol, wentis
•    betot, cabut = bethot, dudut
•    betul = bener, leres
o    kebetulan =kebeneran, kaleresan
o    sebetulnya = sakleresipun
o    membetulkan = mbeneraké
•    biang = babon, biyung
•    bianglala = kluwung, layung
•    biar = bèné, jarna, bèn
o    dibiarkan = dijarna, tokna
o    dibiarkan saja = jarna waé
•    biasa = biasa, lumrah
o    biasanya = biasané, adaté
o    kebiasaan = pakulinan
o    membiasakan = ngulinakaké
o    terbiasa = kulina, manuh
•    biawak = menyawak
•    biaya = ragad
•    bibi = bibi, bibék, bulik
•    bibir = lambé, lathi
•    bibit = winih, wiji
•    bicara, berbicara = ngomong, ngendika
•    bidadari = widodari
•    bidan =bidhan
•    bidik, mem~ = ngincer
•    biduk = sampan, jukung
•    biduan = penyanyi
•    bijaksana = wicaksana
•    bijan = wijén
•    biji = wiji, isi
•    bikang, kue - = bikang
•    bikin = gawé, damel
o    membikin = nggawé, ndamel
o    bikinan = gawéan, damelan
•    bikir = prawan
•    biksu = pendhita Budha
•    bila, kalau = yèn, menawi
•    bilah, sibak = wilah
•    bilal = tukang adan
•    bilang = ngomong, ngendika
•    bilangan = wilangan, etangan
o   
    terbilang = bisa diwilang
•    bilas, mem~ = mbilasi, nggrirahi
•    bilik = senthong, kamar
•    bilis = mèlen, lara mata
•    bilur = bilur
•    bilyar = bilyar
•    bimbang = mangu-mangu, kéwuhan
•    bimbing = tuntun
o    dibimbing = dituntun
o    membimbing = nuntun, muruki
o    bimbingan = tuntunan
•    bina, membina = ndhidhik, mbangun
•    binal = rongèh, mbedhal
•    binar, ber~ = sumunar, sumringah
•    binasa = tumpes, binasa
•    binatang = sato, kéwan
•    binatu = binatu, penatu
•    bancang, ber~~ = renbug, rembugan
•    bingar, ingar~ = ramé banget
•    bingkai = wingku, pigura
•    bingkas = cepet, gelis
•    bingkisan = wungkusan
•    bingung = bingung
o    membingungkan = bingungaké
•    bini = bojo, istri, garwa
•    bintang = lintang
•    bintik-bintik = plenik-plenik
•    bintil = bintul
•    biola = biola, piyul
•    birahi = brahi, birai
•    biri-biri = wedhus gibas
•    birit, ter~ = sipat kuping
•    biru = biru
•    bis, bus = bis
•    bisa, dapat = bisa, saged
•    bisa, racun = wisa, racun, upas
•    bisan = bésan
•    bisik = bisik, klesik
o    berbisik = bisik-bisik
o    dibisiki = dibisiki
o    membisiki = mbisiki
•    bising = bising, mbrenegi
•    bisu = bisu
o    membisu = meneng waé
•    bisul = wudun, kukul
o    bisulan, ber~ = wudunen, kukulen
•    biting = biting
•    bius, membius = mbius
•    blangkon = blangkon
•    blaster = pranakan, campuran
•    bobok, tidur = bobo, turu, tilem, saré
•    bobol, jebol = bobol, jebol, bedhah
o    membobol = mbobol, njebol
o    kebobolan = kemalingan
•    bobot, berat =bobot, abot, awrat
•    bobrok = rusak, bubrah, bibrah
•    bocah = bocah, laré
•    bocor = bocor, trocoh
o    kebocoran = ketrocohan
•    bodoh = bodho, goblok
•    bodor = bsdut, dhagelan
•    bogel, bugil = wuda blèj
•    bogem mentah = jotos, anteman
•    bogi, dhokar = dhokar, bèndhi
•    bohong = apus, goroh, dora[3]
o    dibohongi = diapusi, digorohi
o    membohongi = ngapusi, nggorohi
•    bokong, pinggul = bokong
•    boksen = tinju
•    bol, jambu bol = jambu bol
•    bola - bal
•    bolak, mata - = mblalak
•    bolak-balik = wira-wiri
•    boleh = éntuk, olèh, angsal', pareng, kepareng
o    memperbolehkan = ngidini, marengaken'
•    bolong = bolong
o    ber~~ = pating cromplong
•    bolos = bolos
•    bolot, mem~ = merban, mbebed
•    bonceng = boncèng, nunut
o    membonceng = mboncèng, nunut
•    bondong, ber~~ = pating grombol
•    boneka = bonéka, golèkan
•    bong = bong, tukang supit
•    bongkar = jebol, bongkar
o    dibongkar = dijebol, dibongkar
o    membongkar = njebol, mbongkar
•    bongkok = bungkuk, wungkuk
•    bongkot = bonggol
•    bonsai = bonsé
•    bongsor = bongsor, longgor
•    bontot = ragil, wuragil
•    bonus = presèn, persèn
•    bonyok = bonyok, tatu
•    bopeng = burik
•    bopong, mem~ = bopong, mbopong
•    bor = bor
•    bordir = bordir, sulaman
•    boreg = tanggungan
•    borgol = kecrèk, blenggu
•    borok = borok, korèng
•    borong, mem~ = borong, mborong
•    boros = boros, royal
•    bosan = bosen, jelèh
o    membosankan = mboseni, njelèhi
•    botak = brundul, buthak
•    botol = gendul
•    boyongan = boyongan, pindhahan
•    brangkas = lemari wesi
•    buah = woh
o    berbuah = awoh
o    -buahan = woh-wohan
o    -dad =susu, payudara
o    -pelir = pringsilan
o    -hati = kekasih
o    -pinggang = ginjel
•    buai, ayun = ayunan
o    buaian = bandulan
•    bual, membual = ndopok, ndobos, umuk[4]
•    buana = bawana, donya, bumi
•    buang = guwang, bucal
o    membuang = ngguwang, ngguwak
o    -air besar = ngising, bebucal
o    -air kecil = nguyuh
o    -muka = mlèngos
o    terbuang = kebuwang
o    dibuang-buang = diguwak-guwak
•    buas = galak, ringas
•    buat, untuk = kanggo, kagem
•    buat, cipta = gawé, damel
o    buatan = gawéyan, damelan
o    dibuat = digawé, dipundamel
o    membuat = nggawé, ndamel
•    buaya = baya, bajul
•    bubar = bubar, bibar
o    membubarkan = mbubaraké
•    bubuk = bubuk
•    bubungan = wuwungan
•    bubue = bubur
•    bubul = bubul
•    bubut, cabut = bubut, mbubuti
•    bubut, mesin = mesin bubut
•    bucu, pojok = pojok
•    budak = budhak, batur
•    budek = budheg, jampeng
•    budi pekerti = watak, budi pekerti
•    buduk, kusta = budhug, kusta
•    bufet = bufèt
•    bugar, segar ~ = seger, bagas
•    bugenfil = bugènfil
•    buhuk = gondok
•    buhul, simpul = bundhelan tali
•    bui, penjara = buwi, kunjara
•    buih = umpluk, unthuk
o    berbuih = ngumpluk, ngunthuk
•    bujang = bujang, legan
o    membujang = mbujang
•    bujuk = ojok-ojok
o    membujuk = ngojok-ojoki
•    bujur, membujur = mujur
•    buka = bukak, bikak
o    dibuka =dibukak
o    membuka = mbukak
•    bukan = dudu, sanès
•    bukit = punthuk, gumuk
•    bukti = bukti
o    membuktikan = mbuktèkaken
o    terbukti = kabuktèn
•    buku, kitab = buku, kitab
o    membukukan = nyathet
•    buku, ruas = ros
•    bulan = rembulan, wulan
o    bulan madu = bulan madu
o    berbulan - = sasèn-sasèn
o    bulanan = sasèn
•    bulat = bunder
o    bulatan = bunderan
•    bulir = wuli, dhompol
•    bulu = wulu
o    bulu kening = alis
o    bulu mata = idep
o    berbulu = duwé wulu
o    membului = mbubuti
•    buluh, bambu = pring, deling
•    bumbu = bumbu
•    bumi = bantala, bumi
o    mengebumikan = mendhem, ngubur, nyarèkaken
o    bumiputra = wong pribumi
•    bumbung = bumbung. lodhong
•    buncis = buncis, boncis
•    buncit = mblendhung
•    bunda = ibu
•    bundar = bunder
•    bundel, bendel = bh~endhel
•    bundel, simpul = bundhel, sindhetan
•    bunga = kembang, sekar
o    berbunga = ngembang
o    mem~kan uang = nganakaké dhuwit
•    bungkam = mingkem, bungkem
•    bungkar = bongkar, rucat
o    membongkar = mbungkar, mbongkar
•    bungkil = bungkil
•    bungkuk = wungkuk, busu
o    membungkuk = mbungkuk
•    bungkus = wungkus
o    dibungkus = dibungkus
o    membungkus = mbungkus
•    bunglon = bunglon
•    bungsil = bluluk
•    bungsu = ragil, wuragil
•    buntal, ikan buntal = iwak buntak
•    buntet, buntu = buntet, bumpet
•    bunting = meteng, mbobot
•    buntu = buntet
•    buntung = buntung
•    buntut = buntut
o    berbuntut = duwé buntut
o    membuntuti = ngetitaké
•    bunuh =pati
o    dibunuh = dipatèni
o    membunuh = matèni
o    bunuh diri = nglalu
•    bunyi = swara, uni, swanten
o    dibunyikan = diunèkaké
o    berbunyi = muni, nyuwara
•    bunyi-bunyian = tetabuhan
•    burai, terburai = mawur
•    buram, suram = surem, bureng
•    buras, memburas = ndopok, ndobos
•    burik, bopeng = pilak, burik
•    buronan = buronan, buron
•    buru, berburu = oyak, mbebedhag
o    terburu-buru = kesusu, kesesa
•    buruh = buruh, kuli
•    buruk = èlèk, ala, awon
•    burung = manuk, peksi
•    burut, hernia = ketedhun, kondor
•    busa, buih = unthuk, umpluk
o    berbusa = mumpluk, ngumpluk
•    busana = busana, rasukan
•    bustan, taman = taman, patamanan
•    busuk = bosok
•    busung = busung
•    busur = gandhéwa
•    buta = picek, wuta
•    buta, raksasa = buta
•    butak,keruh = buthek
•    butir, sebutir = gelintir
•    butuh = perlu, butuh, betah
o    membutuhkan = mbutuhaké
o    kebutuhan = kabutuhan
•    butuh, zakar = peli, palanangan'
•    butut = mangkak, lawas
•    buyar = buyar, ambyar
•    buyut = buyut
Babak-bunyak Calar-balar Babar Bersalin/Selesai Babat Perut (lembu/kerbau) Bacem Peram/Jeruk Bacin Berbau (Cth. Bau Ikan Masin/Peram) Badek Bau Busuk Baji Pasak Bajing Tupai Bakol Bakul/Raga Balang Baling Balei Balai Bales Balas Balie Balik Balong Tulang Balot Balut Banci'an Beralas Sesuatu Bancoh Bancuh Bandol Bandul Banger Bau Bangar Banget Sangat Bangir Mancung Bangkei Bangkai Bangku Kerusi Banting Hempas Bantut Terencat Banyu Air Bapak Bapa/Ayah Baran Marah Bareng Saing/Sama-sama Basoh Basuh Bates Batas Batir Kawan Batok Tempurung Battok Dahi Bayem Bayam Bejat Rosak Belarat Merebak/Marak (api) Belasak Terbabas Beling Kaca Belolok Putik Kelapa Belonyok Lembik/Becak Bendeh Kacang Bendi Bendo Benda Bendok Lontar/Baling Bocah Budak Boco Baca Bodol Lama/Usang/Buruk Bojjo Suami Bojo Isteri Bokong Pantat Bolak-balik Bolak-Balik Bolong Berlubang Boncit Buncit Bongko Mati Bongkos Bungkus Bongok Bodoh Bongsot Busut Bontot Ekor Borok Kudis Kepala Borop Hidup (api) Boruk Buruk Boto Bata Boyan Buaian Boyo Buaya Boyong Pindah Boyot Cicit Buak Buang Bubar Bersurai Budek Pekak Bujel Tumpul Bulet Bulat Bumpet Sumbat Bung Rebung Buri Belakang Buyar Berterabur Boleng Belang Bongso Bangsa Buthi Meronta Botho Raya Bibik Mak Cik Bebek Itik Bereng Comot Babon Ibu Ayam Bundas Melecet (Cedera) Berutu Tongkeng Ayam Benjet Buka Dengan Jari Bengep Sembab Bendol Bengkak Bengi Malam Bien/ ndisek Dulu Berayan Bersama-sama Brewok Jambang Beko Meragam Beser Buasir Beton Biji (Cempedak/Durian) Bejo Baik

C
•    cabang = pang
o    bercabang = ngepang
•    cabe = lombok
o    cabe rawit = lombok rawit
o    cabe merah = lombonk abang
•    cabik, robek = suwèk
•    cabir = suwèk dawa
o    cobar-cabir = pating sluwir
•    cabul = cabul, rusuh, saru
•    cabut = bedhol, bubut
o    dicabut = dibedhol, dibubuti
o    tercabut = kebedhol
•    cacar = cacar
•    cacat = cacat
•    caci = pisuh, dhamprat
o    dicaci = dipisuhi
o    mencaci = misuhi, nyacad
•    cacing = cacing
o    cacingan = cacingan
•    cadangan = sèrep, cadhangan
•    cadar = krodhong
•    cadas = wadhas
•    cadik = katir
•    cagak = cagak, saka, pal
•    cahaya = cahya, sunar
o    becahaya = sumunar, sumorot
•    cair, encer = cuwèr, èncèr
o    mencair = dadi èncèr
o    cairkan dulu = èncèrké dhisik
•    cakalang = iwak tongkol
•    cakap, pintar = pinter
o    bercakap- = omong-omong
•    cakar = cakar, cèkèr
o    dicakar = dicakar
o    mencakar = nyakar, nggaruk
•    cakep = bagus, nggantng
•    cakra = cakra
•    cakrawala = cakrawala, langit
•    calo, makelar = calo, blantik
•    calon = bakal, calon
o    mencalonkan = nyalonaké
•    cambang = godhèg, cambang
•    cambuk = pecut, cemethi
o    dicambuk = dipecut
o    mencambuk = mecut
•    camilan = camilan, mil-milan
•    campa = macan lorèng
•    campah = campah, kemba
•    campak, buang = sebrat, kiprat
o    dicampakkan = disebratké
•    campak, sakit - = lara campak
•    campur = campur, amor, awor
o    bercampur = nyampur, ngamor
o    dicampur = dicampur
o    ikut campur = mèlu campur, mélu-mélu
o    mencampur = nyampur, ngamor
o    campuran = campuran
o    campur aduk = campur bawur
•    canai, gerinda = grénda
•    canag = bendhé
•    cancut, cawat = cawet
•    canda = guyon, gojèg
o    bercanda = geguyon, gojègan
•    candi = candhi
•    candu = candu, madat
•    canggung = kikuk, éwuh
•    cangking = nyangking
•    cangkir = cangkir, cingkir
•    cangklong = cangklong, oncé
•    cangkok = cangkok
o    mencangkok = nyangkok
o    cangkokan = cangkokan
•    cangkul = pacul
o    dicangkul = dipacul
o    mencangkul = macul
•    cantelan = canthèlan
o    mencantelkan = nyanthèlaké
•    cantik = ayu, èlok, èdi pèni
•    canting = canthing
•    cantol = canthol
o    kecantol = kecanthol
•    cantrik = cantrik
•    cantum, ter- = klebu, kamot
•    cap = cap, mèrek
•    capai, tercapai = tekan, katekan
o    mencapai = tekan, dumugi
•    capai, capek = liyu, kesel, sayah
•    capak, remeh = sepélé, lirwa
•    capil, topi = capil, caping
•    capuk, bopeng = burik, bopèng
•    cari = golèk, pados
o    mencarikan = nggolèkaké
o    mencari = nggolèki
o    mencari-cari = golèk-golèk
•    carter, men- = séwa, nyarter
•    cat = cèt
o    mengecat = ngecèt
•    catat = cathet
o    dicatat = dicathet
o    mencatat = nyathet
•    catatan = cathetan
•    catu = cathu, duman
•    catur, sekak = catur, sekak
•    catut, mencatut = ngelong
•    catut, tang = catut, tang
•    cawan = cawan, lèpèk
•    cawat = cawet
•    cebok, bercebok = cawik, céwok
•    cebol = cébol, kunthèt
•    cebur, kecebur = njegur, kejegur
o    diceburkan = dijeguraké
o    menceburkan = njeguraké
o    tercebur = kejegur
•    cecak = cecak
•    cecap, men- = nyicipi, ngicipi
•    cecer, ber-an = kècèr, kecècèran
•    cecunguk = coro
•    cedera, luka = tatu
•    cegah = penging, penggak
o    dicegah = dipenging, dipenggak
o    mencegah = menging, menggak
•    cegat = cegat, adhang
o    dicegat = dicegat, diadhang
o    mencegat = nyegat, ngadhang
•    cekatan = trengginas, akas
o    cekcok = grejegan, padu
= regejegan, padudon, udur [5]
•    cekik = tekak, tekek
o    dicekik = ditekak, ditekek
o    mencekik = nekak
•    cekok = men~i = cekok, nyekoki
•    cekukan, makan = ceguken
•    cekung, pipi = kempot
•    cela, caci = paido, cacad,
= paiben [6]
•   
o    mencela = maido, nyacad
•    celah-celah = selan, renggangan
•    celak mata = celak
o    bercelak = nganggo celak
•    celaka = cilaka, apes
o    kecelakaan = kacilakan
o    mencelakakan = nyilakakaké
•    celana = kathok, lancingan
•    celas-celus = bludhas-bludhus
•    celeng = cèlèng
•    celengan = cèlèngan
o    nyelengi = nyèlèngi
•    celup = celup, wedel
o    dicelupkan = dicelupaké
o    mencelupkan = nyelupaké
•    celurit = clurit
•    celurut, tikus = tikus clurut, curut
•    cemar, kotor = reged
•    cemara = cemara
•    cemas = was-was, sumelang
•    cemberut = mrengut
•    cembung = mblendhuk
•    cemburu = sujana
•    cemerlang = gemebyar
•    cemeti = pecut
•    cemooh, men~ = écé, ngécé
•    cempaka = cempaka
•    cempedak = cempedhak
•    cemplung = cemplung, jegur
o    dicemplungkan = dicemplungaké
o    kecemplung = kecemplung
o    men~kan = nyemplungaké
•    cencang = iris, tugel, kethok
o    mencencang = ngiris, nugel
•    cendana = cendhana
•    cendawan = jamur
•    cenderung = ngeboti
•    cendol = cèndhol
•    cengang, ter~ = kamitenggengen
•    cengar-cengir = cengar-cengir
•    cengeng = gembèng
•    cengkeh = cengkèh
•    cengkeram = cekethem
o    mencengkeram = nyekethem
•    cengkerama = geguyon, gegojègan
•    cengkerik = jangkrik
•    cengkir = cengkir
•    centeng = centhèng, mandhor
•    cepat = cepet, enggal
•    ceper, datar = rata, radin
•    ceracau, men~ = nglindur
•    cerah = padhang, njingglang
•    cerai = pegat, pisah
o    bercerai = pegatan. pisahan
o    diceraikan = dipegat
•    ceramah = sesorah
•    cerana = wadhah kinang
•    cerca, maki = diunèk-unèkaké
•    cerdik = pinter, sugih akal
•    cerek, teko = cèrèt, téko
•    cerewet = crèwèt
•    ceria = sumringah
•    cerih = ampas, sepah
•    cerita = crita, cariyos
•    ceriwis = criwis, sugih omong
•    cermai = cremé
•    cermat = premana, tliti
•    cermin = pengilon
o    bercermin = ngilo
•    ceroboh = grusa-grusu, kasar
•    cerobong = crobomg, pipa
•    cerutu = srutu
•    cespleng = cesplèng, mandi
•    cetak = cétak
o    encetak = nyétak
•    cetek = cethèk, ora jero
•    cibir, men~ = ngiwi-iwi, njudhir
•    cicak = cecak
•    cicil = cicil, angsur
o    dicicil = dicicil, diangsur
o    mencicil = nyicil, ngangsur
•    cicip = incip, icip
o    dicicipi = diincipi
o    mencicipi = ngincipi
•    cicit = canggah
•    ciduk = cidhuk, nyidhuk
•    cikar = cikar, grobak
•    cilik, kecil = cilik, alit
•    cina = cina, tionghwa
•    cimplonhg = dadhu
•    cincang = cacah
o    mencincang = nyacah
•    cincin = ali-ali, sesupé
•    cinta = tresna, asmara
o    bercintaan = dhemenan
•    cipta = cipta
o    diciptakan = diciptakaké
o    menciptakan = nyiptakaké
•    ciri, tanda = ciri, titèn
•    citarasa = seléra
•    cita-cita = gegayuhan
•    cium = sun ambung, aras
o    dicium = disun. diambung
o    mencium = ngesun, ngambung
o    cium-ciuman = ambung-ambungan
•    tercium = ngganda
•    ciut, menciut = saya cilik, ciut
•    coba = coba, jajal\**dicoba = dicoba, dijajal
o    mencoba =njajal, nyoba
o    cobaan = pacoban
o    percobaan = njajal. nyoba
o    coba-coba = njajal, pisan-pisan
•    cobek = lèmpèr, cowèk
•    cocok, pas = cèples, cocok
o    mencocokkan = nyocokaké
•    cocok, tusuk = sujèn, sunduk
•    codot = codhot
•    cokelat = sokelat, soklat
•    cokol, ber~ = lelungguhan
•    colek, jawil = jawil,ndulit
o    mencolek = njawil, ndulit
•    colok, obor = obor, suluh
•    colot, mencolot = mencolot, mlumpat
•    colong, men~ = nyolong
•    comberan = pecerèn, combèran
•    comblang = germa, jomblang
•    comot, dekil = reged, gluprut
•    comot, men~ = njupuk
•    compang-camping = rowak-rawèk
•    condong = dhoyong
•    congek = kopoken, budheg
•    congkak = kumalungkung
•    congkel = cukil, cukit
o    mencongkel = nyukil, nyukit
•    contoh = conto, tiru, tuladha
o    dicontoh = diconto, ditiru
o    mencontoh = nyonto
•    contong = conthong
•    copet = copèt, kutil
o    dicopet = dicopèt, dikutil
o    mencopet = nyopèt, ngutil
o    kecopetan = kecopètan
•    copot = coplok, copot
•    cor = ngecor = cor, ngecor, ngecur
•    corak = gambaran, gagrak
•    corat-coret = orèk-orèk
•    coret = corèk
•    coreng = corèk
•    coro. kecoa = coro
•    corong = torong, corong
•    cuaca = hawa
•    cubit = jiwit
o    mencubit = njiwit
•    cuci = kumbah, girah
o    cuci baju = ngumbahi, nggirahi
o    cuci beras = mususi
o    cuci piring = asah-asah,
= isah-isah [7]
•   
o    cuci kaki = wisuh, wijik, wasuh
o    cuci muka = raup, suryan
•    cucu = putu, wayah
o    bercucu = nduwé putu
•    cucuk, paruh = cucuk
•    cucur, ber~an = mbrebes mili
•    cuil, mencuil = cuwil, nyuwil
•    cuka = cokak
•    cukai = cukai, pajeg
•    cukil = cukil, cungkil
•    cukong = cukong, bandar
•    cukup = cukup, cekap
o    mencukupi = nyukupi
o    kecukupan = kacukupan
•    cukur = cungkur, pangkas,
= paras [8]
•   
o    bercukur = nyukur, mangkas
o    dicukur = dicukur
•    cula = cula, sungu
•    culas. licik = urik, srèi
•    cuma, hanya = mung, namung
•    cuma-cuma = gratis
•    cumbu, bercumbu = sembranan, gojègan
•    cumi-cumi = cumi-cumi
•    cungkil = cukil
•    cuplik = cuplik
•    curam = njojrog, njuleg
•    curang = urik
•    curi = colong
o    dicuri = dicolong
o    mencuri = nyolong
o    pencuri = maling, pandung
o    kecurian = kemalingan
•    curiga = sujana, jubriya
o    dicurigai = dikira, disangka
o    mencurigai = nyujanani
•    cuti = perlop = prèi, cuti, perlop

D
•    dacin = dhacin, timbangan
•    dada = dhadha,
=jaja [9] [10]
•    dadak, men- = dadakan, ujug-ujug
•    dadali = alap-alap
•    dadar, telur = dadar
•    dadu = dhadhu
•    dadung, tali - = dhadhung
•    daerah = wewengkon, praja
•    daftar = daptar, urutan
o    mendaftarkan = ndaptaraké
•    terdaftar = kecathet
•    dagang = dagang, dodolan
o    berdagang = dodolan, dagang
o    dagangan = dagangan
•    dagel = dhagel, banyol
o    mendagel = ndhagel, mbanyol
•    daging = daging
•    dagu = janggut, kethekan
•    dahaga - ngelak, salit
•    dahak = riak
•    daham = dhèhèm
o    berdaham = ndhèhèm
•    dahan = pang
•    dahi = badhuk, palarapan
o    dahi nonjol = badhuk nonong
•    dhsyat = hébat
•    dahulu = biyèn, rumiyin
o    mendahului = ndhisiki
o    pendahuluan = bebuka, wiwitan
•    daki, kotoran = bolot, dhangkal
•    daki, mendaki = manjat, mènèk
•    dakon = dhakon, congklak
•    daksina = kidul
•    dakwa, tuduh = dakwa, tuduhan
•    dalal = makelar, blantik
•    dalam = jero, lebet
o    kedalaman = jeroné
o    pedalaman = dhaérah kepencil
•    dalang = dhalang
o    mendalang = ndhalang
•    pedalangan = pedhalangan
•    dalih = alesan
•    dalil = dalil, panuntun
•    dam = bendungan, wadhuk
•    damai = tentrem
•    damar, pelita = damar, obor, suluh
•    damba(an) = pengarep-arep
o    mendambakan = ngarep-arep
•    dampar, terdampar = kandhas, kéntas
•    damping = sandhing
o    berdampingan = sesandhingan, mèpèt
o    mendampingi = njèjèri, ngancani
•    damprat, didamprat = dilabrak
•    dan = lan, karo, kaliyan
•    dana = dana, béa
•    danau = tlaga, sendhang
•    dandan = dandan, dandos
o    berdandan = macak, ngadisalira
o    mendadani = ndandani
o    dandanan = dandanan
•    dandang = dandang
•    dangkal = cethèk
•    dangau, gubuk = gubuk
•    dansa = dhangsa
•    dapat = olèh, éntuk, bisa, pikantuk, saged
o    terdapat = ana
o    pendapatan = olèh-olèhan
o    kedapatan = ketemu, konangan
•    dapur = pawon
•    dara, perawan = prawan, kenya
o    burung dara = dara
•    darah = getih, rah, ludira
o    berdarah = getihen
•    darat = dharat
o    mendarat = ndharat
•    dari = saka, awit, saking
o    darimana = saka ngendi
o    daripada = tinimbang
•    darmawisata = piknik, nglèncèr
•    darurat = gawat, kepeksa
•    dasa = sepuluh
•    dasar = dhasar, landhesan
•    dasi = dhasi
•    daster = dhaster
•    datang = teka, rawuh
o    berdatangan = padha teka
o    kedatangan = ketekan
o    pendatang = wong manca
•    datar = rata
o    dataran = lemah sing rata
•    datuk = sesepuh, pinisepuh
•    daun = godhong, ron
o    berdaun = thukul godhong
o    daun-daunan = godhong-godhongan
•    dawat, tinta = mangsi
•    dawet, cendol = dhawet, cèndhol
•    dayung = dhayung
o    mendayung = ndhayung
o    didayung = didhayung
•    debar, ber- = dheg-dhegan
•    debu = bledug, lebu, awu
o    berdebu = nglebu
•    dedak = dhedhak
•    dedel, men- dhèdhèl, ndhèdhèl
•    degil = bongol
•    deham, ber- = dhèhèm
•    dekam = dhekem
•    dekan = dhékan
•    dekap, men~ = ndhekep, sikep
•    dekat = cedhak, caket, celak
o    berdekatan = jèjèr
o    mendekati = nyedhaki
•    dekil = boloten, reged
•    dekorasi = rerenggan
•    delapan = wolu
•    delik, men~ = mecicil, mentheleng
•    delima = dlima
•    delman = dhokar, andhong
•    demam = adhem panas, mriang
•    demi = dhemi
•    demikian = mangkono, mangkéné,
mangkana, mekaten[11]
•    demit = dhemit, sètan
•    dempet = rapet, dhémpét
o    berdempetan = èmpèt-èmpètan
•    dempul = dhempul
•    denda = dhendha, ukuman
•    dendam = dhendham
•    dendang, ber~ = nembang, ura-ura
•    dendeng = dhèndhèng
•    dengan = karo, kaliyan
•    dengar = krungu, mireng
o    mendengarkan = ngrungokaké
o    didengarkan = dirungokaké
o    pendengar = pamiyarsa
•    dengki = srèu=i, drengki
•    dengkul = dhengkul, jengku
•    dengkur, men~ = ngorok
•    dentum = gleger
•    denyut, ber~ = keduten
•    depa, sedepa = dhepa, sedhepa
•    depak = nyèpak, nendhang
•    depan = ngarep, ngajeng
o    didepan = ing ngarep
o    kedepan = mengarep
•    depot = dhepot, warung cilik
•    dera, men~ = sabet, nyabet
•    derajat = drajat
•    derai, ber~ = mbrebes
•    deras = deres, santer
•    derek = kèrèkan
o    menderek = ngrèrèk
•    deret = baris, larik
o    berderet = lelarikan
o    deretan = larikan, barisan
•    derita = panandang
o    menderita = nandang, sengsara
o    penderitaan = kasangsaran
•    derma = derma, dana
•    dermaga = dermaga
•    dermawan = loma
•    desa = désa, dhusun
•    desah = klesik, lirih
•    desak = dhesak, suk
o    berdesakan = suk-sukan
•    desas-desus = kabar angin
•    desir, ber~ = sembribit (angin)
•    destar = iket, udheng
•    detail = jlimet, njelimet
•    detektif = dhétèktif, resèrse
•    detergen = dherjèn
•    detik, sedetik = dhetik, sedhetik
•    dewa = déwa
•    dewasa = déwasa
•    dewi = déwi
•    di, pada = nèng, ing, wonten
•    dia = dhèwèké
dhèwèkné, piyambakipun
•    diam = meneng, mèndel
o    diam-diam = meneng-meneng
o    mendiami = ngenggoni
o    kediaman = omah, griya
•    dian = tèplok, ublik
•    diang, ber~ = garang, gegenèn
•    diare = mèncrèt
•    didih, men~ = umob
•    didik = ajar
o    mendidik = ngajari
o    pendidikan = pawiyatan'
•    diesel = dhisel
•    diet = dhiét
•    dik, adik = adhi, rayi
•    dikau = kowé, panjenengan
•    dikir = dikir
•    dikit, sedikit = sithik, sekedhik
•    diktat = dhiktat
•    dikte = dhikté
o    mendikte = ndhikté
•    dinamit = dhinamit
•    dinamo = dhinamo
•    dinar = dhinar
•    dines = dhines
•    dinding = témbok
•    dingin = adhem, anyes, asrep
o    kedinginan = kadhemen
•    dingklik = dhingklik
•    dipan = dhipan, ambèn
•    diploma = dhiploma, ijazah
•    diri = awak, badan, salira
o    dirinya = dhèwèké, awaké
o    sendiri = dhéwé
•    di sana = ing kana
o    di sini = ing kéné
•    doa = donga
o    didoakan = didongakaké
o    mendoakan = ndongakaké
o    berdoa = ndonga
•    dobel = dhobel, rangkep
•    dobi = tukang, penatu
•    dobol, bolong = bolong, bocor
•    dobrak = mbobol, mbedhah
•    dodol, kue - = dhodhol, jenang
•    dokar = dhokar, andhong
•    dokoh = liontin
•    doktrin = dhoktrin
•    domba = wedhus gibas
•    domino = dhomino, gaplé
•    dompet = dhompèt, slepèn
•    donat = dhonat
•    donatir = dhonatir, panderma
•    dongak, men~ = ndhangak
•    dongeng = dongèng
•    dongkel = dhongkèl
•    dongkrak = dhongkrak
•    dongkol = mangkel
•    donor darah = panyumbang getih
•    dorong = surung
o    didorong = disurung
o    mendorong = nyurung
•    dos, kardos = dhus, kardhus
•    dosa = dosa
•    dosin = losin
•    dot = dhot
•    doyan = doyan, dhemen
•    doyong = dhoyong, miring
•    drama = lakon sedhih
•    drum = tambur
•    dua = loro, kalih
o    jadi dua = dadi loro
o    berduaan = sarimbit
o    dua belas = rolas, kalih welas
•    dua puluh = rongpuluh, kalih dasa
o    dua puluh lima = selawé, selangkung
•    dubur = silit, dhubur
•    duel, tanding = gelut, tandhing
•    duda = dhudha
•    duduk = lungguh, lenggah, pinarak
•    duga = kira, duga, nyana
o    menduga = ngira, nduga
o    diduga = dikira
•    dugal = ndugal
•    duha = duha
•    duhur = lohor, dhuhur
•    duit, uang = dhuwit, arta
•    duka cita = susah, sungkawa
•    dukuh = dhukuh, désa
•    dukun = dhukun
o    dukun beranak = dhukun bayi, praji[12]
•    dukung, men~ = sokong, bantu
•    dul, dahulu = biyèn, dhisik
o    didahului = didhisiki
o    mendhului = ndhisiki
•    dungu = goblok, bodho
•    dunia = donya, jagad
o    sedunia = sedonya, sejagad
•    dupa = menyan, dupa
o    pedupan = padupan
•    durhaka = duraka
•    durat = mutiara
•    duri =eri
o    berduri = ana eriné
•    durian = durèn
•    durjana = jahat
•    dusta = ngapusi, goroh
o    berdusta = ngapusi
•    dusun = désa, kampung
o    pedusunan = padésan
•    duta = dhuta, utusan
o    kedutaan = kedhutaan
•    duyun, ber~~ = gerombol, ndlidir
•    duyung, ikan duyung = duyung

E
•    ebi = èbi
•    eceran = ècèran, kètèngan
o    mengecer = ngècèr, ngètèng
•    edan, gila = gendheng, édan
•    edar = ubeng, ider
o    mengedarkan = ngubengaké
o    mengedari = ngubengi, ngiteri
o    beredar = mubeng, ngalih-ngalih
o    peredaran = mubengé
•    edisi, terbitan = weton,
•    edit, mengedit = mranata
•    egrang = ègrang
•    eja, mengeja = èja, ngèja
•    ejan, mengejan = eden, ngeden
•    ejek, mengejek = écé, ngécé
•    ekonomis = gemi, ora boros
•    ekor = buntut
o    berekor = ana buntuté
o    mengekor = ngetutaké, ngeloni
•    eksamen = ujian, pandadaran
•    eksem = èksém
•    eksperimen = pacoban, jajalan
•    ekspedisi = pangiriman barang
•    eksposisi = pamèran
•    ekspres = cepet, banter
•    ekstra = èkstra, tambahan
•    ekuator = katulistiwa
•    elak, mengelak = éndha, ngéndhani
•    elang = wulung, alap-alap
•    elok = apik, èdipeni, saé
•    elon, ngeloni = mihak, ngéloni
•    elus, mengelus = elus, ngelus
o    dielus-elus = dielus-elus
•    emak, ibu = embok, biyung
•    emas, mas = emas, jené, kencana
•    embah = simbah, eyang
•    embak, mbakyu = mbak, mbakyu
•    embel-embel = èmbèl-èmbèl
•    ember = èmbèr
•    embun = mbun
•    emis, pengemis = wong ngemis, kéré
•    emong, ngemong = emong, momong
•    emosi = émosi, pangrasa
•    empal = empal
•    empang, kolam = blumbang
•    empas, hempas = sebrat, kipat
o    dihempaskan = dikipataké
o    menghempaskan = ngipataké
•    empat = papat, sekawan
o    empat belas = patbelas, sekawan welas
o    empat puluh = patang puluh, sekawan dasa
o    berempat = wong papat
o    perempatan = prapatan
o    seperempat = seprapat, sapro sekawan
•    empedu = peru
•    empela = rempela
•    empelas = amplas, amril
•    emper = èmpèr, tritisan
•    emping = emping
•    empuk = empuk
•    empulur = gabus
•    enak = énak, sedhep, eco
o    seenaknya = sak énaké
o    mengenakkan = ngepénakaké
o    keenakan = kesenengen
•    enam = enem
o    berenam = jumlahé enem
o    enam belas = nembelas
o    enam puluh = sewidak
•    enau = enau
•    encer = cuwèr
•    encok = éncok, rématik
•    endap(an) = enep, enepan
o    mengendapkan = menepaké
•    endap, mengendap = ndingkik
•    engah, terengah = krenggosan
•    enggan = wegah, éwuh
•    engkau = kowé, penjenengan
•    engkol = éngkol
•    engkong = embah, éyang
•    engsel = èngsèl
•    enom = enom, anom
•    entah = embuh, duka
•    entar, sebentar = mengko, mangké
•    entas, mengentas = ngentas
•    enteng = ènthèng, rèmèh
•    enyah = lunga, minggat
o    mengenyahkan = nundhung, nggusah
•    eram = angrem
o    mengerami = ngangremi
•    erang, mengerami = ngangremi
•    erang, meng~ = sambat, ngirih
•    erat, ketat = kenceng
•    ereksi = ngaceng
•    eret, seret = gèrèt
•    ercis = kacang kapri
•    eru = cemara
•    es = ès
•    esa, tunggal = èsa, tunggal
•    esah, sah = sah, absah
•    esok = sésuk, mbénjing
o    keesokannya = ésuké
•    etika = subasita
•    eyel, mengeyel = ngèyèl

F
•    faedah : guna, piguna
•    faham : faham, paham
•    fajar : bang-bang wétan
•    fakir muskin : fakir-miskin
•    fakta : fakta, kanyatan
•    faktur : paktur
•    fakultas : fakultas
•    famili : pamili, Kulawarga
•    fana : ora langgeng
•    fanatik : panatik
•    faraj, farji : parji, gawuk, turuk
•    farak : béda, séjé, Bènten
•    fardu, wajib : wajib, kudu, Kedah
•    farmasi : farmasi
•    fasih : fasih, apal
•    fasilitas : kalonggaran
•    fatihah : patèkah
•    fatwa : patwa, naséhat
•    feodal : pèodal
•    fertil : subur
•    film : filem, pèlem
•    filsafat : palsapah
•    filter : saringan
•    finis : finis, pungkasan
•    firasat : firasat, glagat
•    firdaus : suwarga, firdaus
•    firman : firman, sabda
•    fisik : wadhag, jasmani
•    fitnah : pitenah, Cidra
•    formal : resmi, formal
•    formulir : formulir, blangko
•    foto : potrèt
•    foya-foya : royal
•    frustasi : kuciwa
•    fulus : dhuwit, Arta
•    fungsi : kalungguhan
o    berfungsi : migunani

G
•    gabah = gabah
•    gabuk, hampa = ora isi
•    gabung = kumpul, campur
•    gabus = gabus
•    gada = gada
•    gadai = gadhé
•    gadang, ber- = lèk-lèkan
•    gading = gadhing
•    gadis = prawan, kenya
•    gaduh, ramai = ribut, ramé
•    gerak = obah
•    gestur

•    habis = entèk, telas
o    dihabiskan = dientèkaké
o    menghabisi = mungkasi
o    menghabiskan = ngrampungaké
o    penghabisan = pungkasan
o    kehabisan = kentèkan
•    hablur = jendhelan
•    hadang = adhang, cegat
o    menghadang = ngadhang, nyegat
•    hadap = adhep
o    menghadap = ngadhep
o    menghadapi = ngadhepi
o    dihadapkan = diadhepaké
o    berhadapan = arep=arepan
o    terhadap = marang
•    hadiah = hadhiah, ganjaran
o    berhadiah = ana hadhiahé
•    hadir = ana, teka, wonten
o    hadirin = para rawuh
o    menghadiri = nekani, ngrawuhi
•    hafal = apal
o    menghafalkan == ngapalaké
o    hafalan = apalan
•    hai = hé, é
•    haid = haid
•    hajar, dihajar = digebug
•    hajat = kajat, niyat
o    berhajat = duwé kajat
o    hajatan = kajatan
o    hajat besar = ngising, bobotan
o    hajat kecil = nguyuh, tetoyan
•    haji = kaji
•    hak, wewenang = hak
•    hak sepatu = tungkak sepatu
•    hakikat = hakèkat
•    hakiki = bener, sabeneré
•    hakim = hakim
o    menghakimi = mutusi prakara
•    hal = hal, bab, prakara
•    halal = halal, kalal, sah
o    menghalalkan = ngalalaké
•    halaman, rumah = latar, pekarangan
•    halaman, buku = kaca (buku)
•    halang = alang
o    menghalangi = ngalangi
o    halangan = alangan
o    terhalang = kepalang, kalingan
o    Penghalang = aling-aling
•    halau = gusah
o    dihalau = digusah
o    menghalau = nggusah
•    halilintar = kilat, thathit
•    halimun = kabut, pedhut
•    halte = halte
•    haluan = ancas, tujuan
o    sehaluan = setujuan, seancas
•    halus = alus
•    hama = ama
•    hujan = jawah

I
•    ia, iya = iya, inggih, injih
o    mengiakan = ngiyani, mbeneraké
•    ia, dia = dhèwèké
•    ialah = iya kuwi, yaiku, yakuwi
•    iba = mesakaké
o    beriba-iba = nrenyuhaké
•    ibadat = ibadah
o    beribadat = ngibadah
•    ibarat = umpama
o    mengibaratkan = ngibarataké
•    iblis = dhemit, sétan
•    ibu = ibu, biyung ,emak
•    identik = podo,
•    ikal = brintik
•    ikan = iwak
•    iklan = pariworo
•    ikut = melu
•    ingat = eling
•    ingin = pingin
•    ini = iki
•    injak = idek, pidek
•    intip = injen, nginjen
•    isap = sedot, nyedot
•    istirahat = ngaso, laut
•    itik = bebek
•    itu = iku, kuwi

J
•    jabal, menjabal = ngrampas, mbégal
•    jabang bayi = jabang bayi
•    jabar, menjabarkan = nerangaké
•    jabat, menjabat = nyekel gawéan, mengku jabatan
•    jabatan = jabatan
•    jabat tangan = salaman
•    jadah = jadah
•    jadi = dadi, dados
o    jadi-jadian = gawéan
o    kejadian = kedadéan
o    menjadikan = ndadèaké
o    menjadi-jadi = saya ndadi
o    terjadi = dumadi
o    jalan = dalan, margi

K
•    Kepala = Sirah,Mustoko,Ndas
•    Kakek = Embah,
•    Kajaba = Kecuali
•    Kaki = Sikil,suku
•    keluar = metu,medal
•    kemari = rene,meriki
sudah makan belum = sampun dahar dereng?

L

M
mau = arep; kersa
menengok = midanget
menjual = nyade
masuk = mlebet; ke~an = kangslupan
marah = ngamuk, mbludak

N

O
orang = wong, tiang

P
•    pareng = boleh
•    padi = pari, pantun
•    pensil = pothelot
•    pasung = belok
•    pendek = cendek
•    pergi = lungo, tindak
•    puisi = geguritan

Q

R
•    Rapuh = Gaprek
•    Rias = Brai
•    Rumah = Omah, Griyo

S
•    saat = nalika
•    samparan = sikil, suku
•    sampai = tekan
•    saya = aku kula
•    siapa=sinten
•    sudah=sampun
•    suka = trisno
•    supaya = amrih
•    surat = layang
•    saudara = sedulur
•    semua=sedoyo

T
•    Tanduk = Sungu
•    Tawar = Towo, Anyep
•    Telinga = Kuping,
•    Tempurung = Bathok
•    Terima kasih = Matur nuwun
•    Tinggi = Dhuwur, Inggil
•    Tidak = ora, mboten
•    Tidur = turu, tilem sare
•    Tuhan = Pengeran, Sembahan
•    Tangan= asto
•    tidur = tilem,turu,sare
•    tanya = takon
•    tinggal =gerek

U
Uang = Duwit, Yatra, Artha

V

W
•    Wadah = wadah
•    Wajah = rai,
•    Wajan = wajan
•    Wajar = sakperlune, bioso, tumindak sae, sakmadyo
•    Wajib = wajib
•    Waktu = wektu
•    Walaupun = inatase, ewodene, sanajan
•    Wangi = arum
•    Wanita = wanito, wanodyo, setri
•    Warga = wargo
•    Waris = waris
•    Warna = werno
•    Watak = watak
•    Wewenang = mbahurekso
•    Wibawa = wibowo
•    Wilayah = tlatah
•    Wujud = wujud

X

Y
•    Yaitu = yakuwi
•    Yakin = mboten ngertos kulo
•    Yang = singsumber : http://id.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Kamus_bahasa_Indonesia_%E2%80%93_bahasa_Jawa

2 komentar:

  1. Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk MBAH SARTO kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasangf togel,hasil ritual MBAH SARTO meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya MBAH SARTO lah yang bisa merubah nasib kami..MBAH SARTO orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 082=378=607=111 MBAH SARTO,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai.

    BalasHapus
  2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH ATAS BANTUANGNYA MBAH RIJI KARNA NOMOR GHOIB/RITUAL JITU YANG MBAH BERIKAN 4D (8301) BENAR BENAR TERBUKTI 100% TEMBUS DAN SAYA MEMENANGKAN(74)JUTA ALHAMDULILLAH SAYA BISA MENUTUPI SEMUA HUTANG2 SAYA DAN KINI SAYA SUDA MEMBUKA USAHA KECIL KECILAN DAN BAGI ANDA YANG INGIN MENDAPATKAN ANGKA GHOIB HASIL RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN ANDA HUBUNGI LANGSUNG MBAH RIJI DI NOMOR (082 388 362 128)

    BalasHapus