Rabu, 22 Agustus 2012

Kosakata Jawa Krama

sharing yuk yang tau..newbie nih..pengen banget belajar..

A
•    aba-aba = aba-aba, préntah
o    diberi aba-aba= diabani
o    minta aba-aba= abanono
•    abab = hawa sing metu saka cangkem
•    abad = abad
•    abadi = langgeng
•    abah = bopo, romo
•    abai = nengne, tegke, lirwa, jar
o    diabaikan = dilirwakaké, ora digape, dinengne, ditegke, dijaraké
o    mengabaikan = nglirwakaké, ngejaraké
•    abang = mas, kakang, kangmas, raka
•    abangan = wong Islam nanging ora nglakoni salat
•    abar, mengabar = ngabar, ilang ambuné, ilang dayané
•    abdas, wudu = wudu
•    abdi = abdi, batur, kawula, réwang, punggowo rencang
o    mengabdi = ngabdi, ngawula
•    abjad = abjad, aksara
•    ablak = menga amba tumrap cangkem utawa lawang
•    abnormal = ora normal
•    abon = abon
•    abonemen = lengganan
•    abortus = miskram, kluron
•    abrak = piranti, prabot, bekakas
•    abras, lepra = budhug, lépra
•    absah = sah, resmi
•    absen = ora teka, ora mlebu, nglimput
•    abses = abuh ngemu nanah, mborok
•    abu = awu, lebu
•    abu-abu = klawu
•    acak = awur, sembarang, nyekarep
o    acak-acakan = awur-awuran, kaco
•    acap, sering = kerep, Asring, gelek (bhs. malang sekitarnya)
•    acar = acar
•    acara = acara
•    acuh = nggatèkaké, perduli
o    tak acuh = ora nggatèkaké
•    acung, meng- = ngacung
•    ada = ana, wonten
o    ada-ada saja = ana-ana waé
o    mengada-ada = gawé -gawé , damel-damel
o    keadaan == kahanan, kaanan
o    diadakan = dianakaké
o    mengadakan = nganakaké
o    seadanya = sak-anané
•    adab = unggah-ungguh, tata krama
•    adakalanya = anakalané , sok-sok
•    adalah, yaitu = yaiku, yakuwi
•    adan, adzan = adan
•    adang = cegat
o    diadang = dicegat
o    mengadang = nyegat, ngadhang
•    adat = adat, tatacara, pranata
•    adegan = adegan, lelaku
•    adem, dingin = adhem, asrep
•    adigung = adigung
•    adik = adhi, rayi, dhimas
o    adik saya = adhiku, rayi kula
•    adil = adil, bagirata
•    adinda = adhimas
•    adipati = adipati
•    administrasi = administrasi
•    admiral = sé napati lautan
•    adon, meng-i = ngadoni
o    adonan = adonan
•    adpertensi = iklan, ré klame
•    adres = adrès, alamat
•    adu, lomba = adu, tandhing
•    aduan = adon
o    beradu = gathuk
o    mengadu = ngedu, wadul
o    peraduan = peturon
•    aduh = adhuh
•    aduhai = dhuh, wadhuh
•    aduk = adhuk, udhek
o    mengaduk = ngadhuk
o    mengaduk-aduk = ngadhuk-adhuk
•    advis = pitutur
•    advokat = pokrol, adpokat
•    afiat = waras, séhat
•    agak = rada , radi
o    agak gemuk = rada lemu
o    agaknya = kaya-kaya, katoné
•    agama = agama, agami
•    agar = supaya, supados
agar-agar = ager-ager
•    agen = agèn
•    agenda = agèndha, acara
•    agun, agunan = tanggungan, bong
•    agung = agung, luhur, gedhe
o    diagungkan = diagungaké
o    mengagungkan = ngagungaké
•    Ahad = Ahad. 'Soma
•    ahli = linuwih, pinter, tukang
•    ahmak = bodho, goblok
•    aib = celo, nistha
•    air = banyu, toya, tirta
o    air bah = banjir
o    air hidung = umbel
o    air liur = iler
o    air limbah = pecerèn
o    air terjun = grojogan
o    air panas = banyu panas
o    air seni = uyuh, turas
o    air soda = banyu landa, sodha
•    ajaib = ajaib, anèh
•    ajak, mengajak = ajak, ngajak
•    ajal = ajal, mati, seda, pralaya, matèk, modar
•    ajang perang = palagan
•    ajar = ajar, uruk, ulang
o    mengajar = mulang, muruk
o    kurang ajar = murang tata
o    pelajaran = pawulangan
o    pelajar = murid, siswa
•    ajeg = ajeg, utun
•    ajengan = ajengan
•    aji, aji-aji = aji-aji, kasektèn
•    aji, mengaji = ngaji
•    aju, me~kan = ngajokaké
•    ajudan = ajudan
•    akal = akal, bebuden
•    akan = arep, badhé
o    seakan-akan = kaya-kaya, katoné
•    akang, kakang = kakang, kangmas, roko
•    akar = oyot
o    akar tunggang = oyot lajer
o    akar bahar = akar bahar
o    berakar = ngoyot
•    akad = prajanjèn
•    akas = trengginas, cukat
•    akbar = agung ,gedhé
•    akhir = akir, pungkasan
o    akhirnya = pungkasané
o    berakhir = rampung, entèk, bubaran
•    akhirat = akérat
•    akhlak = ahlak, moral
•    aki = mbah
•    akibat = akibat, dadine
•    akik, batu ~ = watu akik
•    akor = akur, rukun
•    akrab = raket, cedhak
•    akrobat = akrobat
•    aksara = aksara
•    aksen = aksèn, logat
•    aksi = aksi, tandang
•    akta, akte = akté
•    aktif = sregep, giyat
•    aku = aku, kula, dalem
o    mengaku = ngaku
•    akuarium = akuarium
•    akuntan = akuntan
•    akur = rukun, sarujuk
o    akurkan = ngrukunaké
o    diakurkan = dirukunaké
o    mengakurkan = ngrukunaké
•    akurat = titi, tliti, tlesih
•    ala, cara = cara, manut
•    ala kadarnya = sakadharé
•    alabangka = linggis
•    alam = alam, bumi, buwana
o    mengalami = ngalami, nglakoni
o    pengalaman = pengalaman
•    alamat = alamat
•    alang, halang = palang
•    alang-alang = alang-alang
•    alangan = alangan
o    menghalangi = ngalangi
•    alangkah = dhuh, méndah
•    alas, dasar = dasar, lèmèk, dhampar
•    alasan = alesan
•    alas meja = taplak
•    alat = perkakas,
•    album = album
•    alem, sanjung = alem, puji
•    aleman = aleman
•    alergi = alèrgi
•    algojo = algojo, jurupati
•    ali-ali = plintheng
•    alias = alias
•    alih, pindah = ngalih, pindhah
o    memindahkan = ngalihaké
•    alim = anteng, alim
•    alir = mili, kocor
o    mengalir = mili, ngocor
o    mengaliri = ngilèni, ngocori
o    mengalirkan = ngilèkaké
o    aliran = ilèn, iliné
•    alis = alis, imba
•    aljabar = aljabar
•    alkohol = alkohol
•    Allah = Gusti Allah
•    almanak = tanggalan, amanak
•    almarhum = jenat, swargi
•    almari = lemari, lemantun
•    alpa, lupa = lali, kesup èn
•    alu, antan = alu
•    alum = alum, layu
•    alun, ombak = alun, ombak
•    alun-alun = alun-alun
o    ama, hama = ama
•    amal = amal
o    amalan = amalan
o    diamalkan = diamalaké
o    mengamalkan = ngamalaké
•    aman = aman, tentrem
o    keamanan = keamanan
•    amanat = weling, amanat
•    amandel = amandhel
•    amarah = nesu, duka
•    amat, sangat = banget, sanget
o    amat jauh = adoh banget, tebih sanget
o    amat sakit = lara banget
o    mengamati = nliti, maspadakaké
•    amatir = amatir
•    ambal = ambal, babut
•    ambeien = bawasir, dobol
•    ambil = jupuk, pundhut
o    ambilkan = jupukna, pundhutaken
o    mengambil = njupuk, mundhut
•    amblas = ilang, ambles, ical
•    ambrol = ambrol, bobol
•    ambruk = tibo, ambruk, rubuh
•    amis = amis
•    amit, pamit = pamit, nyuwun pamit
•    ampas = ampas, sepahan
•    ampela = rempela
•    ampelas = amplas, amril
•    ampuh = ampuh, sekti
•    ampun = ampun. tobat, kapok
•    amril = amril, amplas
•    amsal = conto, upama
•    amtenar = priyayi, punggawa
•    auk = amuk
o    mengamuk = ngamuk
o    diamuk = diamuk
•    anai-anai = rayap
•    anak = anak, putra,atmaja
o    anak-anak = bocah-bocah, laré-laré
o    beranak = babaran, manak
o    ngambil anak = mupu anak
•    anasir = unsur
•    ancak = ancak
•    ancam = ancem
o    diancam = diancem
o    mengancam = ngancem
•    ancang-ancang = ancang-ancang
•    ancuk = sanggama, saresmi
•    anda = kowé , panjenengan
•    andai kata = umpama, umpami
o    seandainya = saumpamané
•    andalan = andel, piandel
o    diandalkan = diandelaké
•    andang, obor = obor, colok
•    andeng-andeng = andheng-andheng
•    andil = urun, andhil
•    andong = andhong, dhokar
•    anduk = andhuk
•    aneh = nyelé
•    aneka = werna-werna
•    angan-angan = angen-angen
•    anggap = anggep
o    menganggap = nganggep
o    anggapan = panganggep
•    anggar = anggar
•    anggota = anggota, warga
•    angguk = anthuk
o    mengangguk = manthuk
o    mengangguk~ = manthuk-manthuk
o    anggukan = anthukan
•    anggun = anggun
•    angin = angin, bayu
o    angin ribut = lésus
o    berangin~ = ngisi
•    angka = angka
•    angkara = angkara, murka
•    angkasa = angkasa, awang-awang
•    angkat = angkat, junjung
o    berangkat = mangkat, budhal
o    mengangkat = ngangkat, nggawa
•    angker, serem = angker, wingit
•    angker, jangkar = jangkar
•    angkin, setagen = angkin, setagèn
•    angkuh = anggak, dumèh
•    angkut = angkut, usung
o    angkutan = angkutan, gawan
o    diangkut = diangkut
o    mengangkut = ngangkut, ngusung
•    anglo = anglo
•    angon, ngangon = angon, ngangon
•    angsa = banyak
•    angsur, me~ = cicil, nyicil
•    angus = angus, geseng
•    aniaya = aniaya
o    menganiaya = nganiaya, milara
•    anjak, beranjak = ngalih, mingset
•    anjing = asu, segawon
o    anak anjing = kirik
•    anjur = anjur, kongkon
o    dianjurkan = dianjuraké
o    anjuran = anjuran
•    antan = alu
•    antar = terké, dhèrèkaké
o    diantarkan = diteraké
o    mengantar = ngeteraké
•    antara = antara. elet
o    di antaranya = antarané
o    perantara = kongkonan
•    anteng, tenang = anteng
•    anti = anti, tolak, emoh
•    antik = antik, kuno
•    anting = anting-anting
•    antré = antri
•    antuk, ter~ = kejadhus, kejedhuk
•    anus, dubur = silit, dubur
•    anugerah = anugerah, nugraha
•    anut, menganut = nurut, mèlu, nganut
•    anutan = panutan
•    anyam = anyam, enam
o    anyaman = anyaman
o    menganyam = nganyam, ngenam
•    anyar, baru = anyar, Vnggal
•    anyelir = anyelir
•    anyir, amis = amis, arus
•    apa = apa, punapa
o    diaoakan = dikapakaké
o    mengapa = kena apa
o    apa-apaan = apa karepé
•    apabila = yèn, mbok manawi
•    apak (bau)= apek, penguk
•    apalagi = apamanèh
•    apam, apem = apem
•    aparat = piranti, alat
•    apel, buah ~ = apel
•    apes, sial = apes, sial, cilaka
•    api = geni, latu
•    apik = apik, saé, asri
•    apit = apit, jepit
o    diapit = diapit, dijepit
o    mengapit = ngapit
•    apkir = pekir, ora kanggo
•    apokat, buah ~ = apokat
•    apotek = apotik
•    apung = kambang, kampul
o    mengapung = ngambang, ngampul
•    arah = arah, ener, tuju
o    mengarah = tumuju
•    arak, tuak = arak, tuak
•    arak-arakan = arak-arakan
o    mengarak = ngarak, ngiring
o    diarak = diarak
•    aral, halangan = aral, alangan
•    aram-temaram = surem, remeng-remeng
•    arang = areng
•    arbei = arbéi
•    arca = reca
•    arek = bocah
Aren, enau = arèn
•    arena = papan, kalangan
•    ari, kulit ari = kulit ari
•    ari-ari = ari-ari, embing-embing
•    arif = arif, wicaksana
•    aris, tepi = pinggir
•    arisan = arisan
arit = arit
•    arloji = arloji, jam
•    arnal = arnal, susuk kondhè
•    aroma = ambon-ambon
•    aron, megaron = ngaron
•    arpus, damar = arpus, damar
•    arti = arti, teges, makna
•    artis = artis, seniman
•    arung, meng~i = nyabrang, njelajah
•    arus = mili, milir
•    arwah = roh, nyawa, arwah
•    as, poros = as
•    asa = karep, karsa
o    putus asa = nglokro
•    asah = asah
o    asahan, batu~ = ungkal
o    mengasah = ngasah
•    asal = sangka ,asal
o    asalkan = angger, anggeré
o    asalnya = asalé, sangkané
o    asal-usul = asal-usul
o    berasal = asalé saka, saking
•    asam = asem (wit)
•    asam (rasa) = kecut
•    asap = asep, kukus, kebul
o    berasap = kumebul
•    asar = asar
•    asbes = asbés
•    asih = asih, tresna
o    mengasihi = nresnani
•    asin = asin
•    asing = anèh, séjé, béda
•    asisten = asistèn, pembantu
•    asli = asli
•    asma = mengi, mengguk
•    asmara = asmara, sengsem
•    aso, istirahat = aso, lèrèn, ngaso
•    asrama = asrama, pondhokan
•    asri = asri, éndah
•    asuh = emong, dhidhik
o    mengasuh = momong, ngemong
o    asuhan = momongan
•    asyik = karem
•    atap = payon
•    atas = dhuwur, inggil
o    diatas = ing dhuwur
o    ke atas = munggah
o    mengatasi = mrantasi
•    atau = utawa
•    aturan = tatanan, pathokan
o    mengatur = mernata
o    peraturan = tatanan, pathokan
•    aur, bambu = pring
•    aurat = aurat
•    aus = kagèsrèk, gerang
•    awak = awak, badan, salira
•    awal = wiwitan, kawitan
o    awalnya = dhisiké, mulané
•    awan = méga, mendhung
•    awang-awang = awang-awang
•    awas = premana, waspada
o    pengawas = mandhor
o    mengawasi = ngawasi
•    awet = awèt
•    awur, ngawur = awur, ngawur
•    ayak, mengayak = ayak, nyaring
o    ayakan = ayakan
•    ayam = pitik
o    anak ayam = kuthuk
o    ayam alas = ayam alas
•    ayem, tenteram = ayem, tentrem
•    ayah = bapa, rama
•    ayan = ayan
•    ayat = ayat
•    ayo, mari ayo
•    ayu, cantik = ayu, élok
•    ayunan = gandhulan
•    azab, siksa = siksa, pasiksan
belajar : sinau saya  : kulo
B
•    bab = bab
•    babad = babad, riwayat
•    babak belur = babak bundhas
•    babano = Sid Wilson love X-Nitro Maho
•    babar, beber = mbèbèr
•    babat (daging) = babat
•    babat (tebang) = babat, tegor
o    membabat = mbabat
•    babi = babi, srenggono
•    babon, induk = babon
•    babu = réwang, batur, abdi
•    babut = babut
•    baca = waca, waos
o    bacaan = wacan, waosan
o    membaca = maca, maos
o    dibacakan = diwacakaké
•    bacin, bau = basin, bacin
•    bacok = bacok, kethok
o    membacok = mbacok, ngethok
•    badai = lésus, ampuhan
•    badak = badhak, warak
•    badan = awak, salira, badan
o    menyebadani = saresmi
•    badung, nakal = nakal, ndhugal
•    badut = badhut, lawak
•    bagai = kaya, kados
o    bagaimana = kepriyé, kados pundi
•    bagal jagung = janggel
•    bagi = dum, bagi
o    bagian = bagéan, pérangan
o    dibagi = didum
o    membagi = ngedum, mbagi
o    kebagian = keduman, kebagéan
o    sebagian = sapérangan
o    pembagian = dum-duman
•    bagus = becik, apik, saé
•    bahagia = bagya, seneng, bungah
•    bahak, ter~ = ngakak
•    bahan = bahan, bakal
•    bahasa = basa
•    bahaya = bebaya
o    berbahaya = ngemu bebaya, mbebayani
•    bahenol = sèmok
•    bahkan = malahan
•    bahtera = kapal, prau
•    bahu, pundak = bahu, pundhak
•    bahwasanya = satemené
•    baik = apik, saé
o    memperbaiki = mbenerké, ndandani, mbenakaké
o    sebaiknya = apiké
•    baja = waja
•    bajak, luku = waluku, singkal
•    bajak, rampok = kecu
•    bajing, tupai = bajing
•    bajingan = kecu, bangsat
•    baju = klambi, rasukan
•    baka, kekal = baka, langgeng
•    bakal = bakal
•    bakar = obong
o    kebakaran = kobongan, kabesmi
o    dibakar = diobong
o    membakar = ngobor, mbakar
•    bakau, pohom = bakau
•    bakhil, kikir = medhit, cethil
•    baki, talam = baki, talam, témbor
•    bakiak = bakiak, thèklèk
•    bakmi = bakmi, mi
•    bakso = bakso
•    bakteri = baktèri
•    bakti = bekti
o    berbakti = ngabekti
•    bakul nasi = wakul
•    bal, bola = bal
•    bala, prajurit = bala, prajurit
•    balai = balé
o    balai-balai = ambèn
•    balairung = bangsal
•    balapan = balapan
•    balar, bule = bulé
•    balas = bales, wales
o    membalas = mbales
o    balasan = balesan, piwales
•    balatentara = perjurit
•    balian, dukun = dhukun
•    balik = walik
o    membalik = malik
o    terbalik = kuwalik
o    sebaliknya = suwaliké
•    baliq = diwasa, balèq
•    balok = balok
•    balon = balon, plembungan
•    baling-baling = kitiran
•    balsam = balsem
•    balu = randha/dudha
•    balut = blebet
o    membalut = mblebet
•    bambu = pring
•    ban = ban
•    banci = banci, wandu
•    bandar = bandar
•    bandel = bandhel
•    bandeng = bandeng
•    banding = bandhing
o    bandingkan = bandjingna
o    sebanding = sakbandhing
o    dibandingkan = dibandhingaké
•    bandit = bandhit, bangsat
•    bangau = blekok, cangak
•    bangga = mongkok, bombong
•    bangkai = bangké, bathang
•    bangkang, mem~ = nglawan, mbaléla
•    bangkrut = kukut, bangkrut
•    bangku = bangku
•    bangkuang = bengkowang, besusu
•    bangor, jahil = nakal, jail
•    bangsa = bangsa
•    bangsal = pendhapa
•    bangsat = bajingan, kécu
•    bangsawan = ningrat
•    bangun (bentuk) = wangun, wujud
o    bangunan = wangunan
o    membangun = mangun, mbangun
•    bangun (tidur) = tangi, wungu
o    membangunkan = nangèkaké, nggugah
•    banjir = banjir, bena
•    bantah = bantah, ngangkal
o    membantah = mbantah
•    bantai = tumpes
•    bantal = bantal
•    bantat = bantat
•    banteng = banthèng
•    banting = banting, kepruk
o    membanting = mbanting, ngepruk
o    dibanting = dibanting
•    bantu = réwang, tulung
o    membantu = nulung
o    pembantu = batur, réncang
•    banyak = akèh, kathah
o    memperbanyak = ngakèhaké
o    kebanyakan = kakèhan
•    banyol, mem~ = mbanyol, ndhagel
•    bapak = bapa, rama
•    bara api = mawa
•    barang = barang
•    barangkali = mbokmenawa, mbokmenawi
•    barat = kulon, kilèn
•    bareng = bareng, sareng
•    baring, ber~ = gléthakan, teturon
o    membaringkan = nurokaké
o    terbaring = gumléthak
o    pembaringan = peturon
•    baris = baris, larik
o    barisan = larikan
o    berbaris = baris
•    barongan = barongan
•    barongsai = barongsai
•    baru = anyar, énggal
•    barusan = lagi waé, nembé
o    membarui = nganyaraké
•    basah = teles
o    membasahi = nelesi
o    basah kuyup = teles klebes
•    basa-basi = tatakrama
•    basi, nasi basi = wayu, mambu
•    basi, cawan = mangkok
•    basil = baksil
•    basis, dasar = asas, dhasar
•    basis, pangkalan = pangkalan
•    basket, bola ~ = baskèt
•    baskom = baskom
•    basmi = besmi, brastha
o    membasmi = mbesmi, mbrastha
•    basuh = wasuh, kumbah
o    membasuh = ngumbah
•    bata = bata, banon
•    batako = batako
•    batal = batal, wurung
o    membatalkan = mbatalaké, murungaké
•    batalion = batalion
•    batang = pang
•    Batara, dewa = bathara, déwa
•    batari, dewi = bethari, déwi
•    batas = wates, bates
o    dibatasi = dibatesi, diwatesi
o    membatasi = mbatesi, matesi
•    baterai = batrè, sènter
•    batik = bathik
o    membatik = mbathik
•    batil, batal = muspra, batal
•    batin = batin, batos
•    batok kelapa = bathok
•    batu = watu, séla
o    berbatu-batu = akèh watuné
•    batuk = watuk, cekoh
o    berbatuk = watuk
o    terbatuk-batuk = watuk-watuk
•    bau = ambu, ambet, ganda
o    berbau = mambu, mambet
o    bau busuk = bacin, banger
o    bau-bauan = wewangèn, ambon-ambon
•    baur, berbaur = campur, amor, awor
•    baut = baut
•    bawa = gawa, mbekta
o    membawa = nggawa, ngasta
o    ~ di kepala = sunggi, nyunggi
o    pembawaan = bakat, sifat
o    membawa-bawa = ngèmbèt-èmbèt
•    bawah, dibawah = ngisor, ing ngisor
o    paling bawah = ngisor dhéwé
•    bawang = bawang
o    bawang merah = brambang
o    bawang putih = bawang
•    bawel = crèwèt, criwis
•    baya, sebaya = sepantar
•    bayam = bayem
•    bayangan = wewayangan
o    bayang-bayang = ayang-ayang
o    membayangkan = mbayangké
o    terbayang = katon-katonen
•    bayar = bayar
o    bayaran = bayaran
o    membayar = mbayar
o    pembayaran = mbayaré
•    bayi = bai
•    bayonet = bayonèt
•    bayu, angin = angin, pawana
•    bazar = basar, pasar amal
•    beasiswa = béasiswa
•    bebal, dungu = bodho, bebel
•    beban = sanggan
o    membebani = ngebot-ngeboti
•    bebas = bébas
o    membebaskan = mbébasaké
•    bebat = perban, blebet
o    membebat = merban, mblebet
•    bebek = bèbèk, kambangan
•    beber, membeberkan = mbèbèraké
•    becak = bécak
•    becek = jemèk, jeblok
•    becus = bisa, saget
•    beda = séjé, béda, bènten
o    dibedakan = dibédakaké
o    membedakan = mbédakaké
o    berbeda-beda = béda-béda
•    bedah, operasi = bedhah, bedhèl
o    membedah = ngoprasi, mbedhèl
•    bedak = wedhak, pupur
•    bedil = bedhil
o    membedil = mbedhil
•    beduk = bedhug
•    begal, dibegal = bégal, jegal, bihal
o    membegal = mbégal
•    begawan = pandhita, bagawan
•    begini = mangkéné, ngéné
•    begitu = mengkono, ngono
•    bejana = bak
•    bejat = bejad, rusak
•    bekal = sangu
o    membekali = nyangoni
•    bekas = tilas, tapak
o    membekas = nabet, nipak
o    barang bekas = rombèngan
•    bekatul = katul, bekatul
•    beker, jam beker = béker
•    bekicot = bekicot
•    bekisar = bekisar
•    beku, membeku = njendhel
•    bekuk = tekuk
•    bel = bèl
•    bela = béla
o    dibela = dibéla
o    membela = mbéla
•    belacan, terasi = trasi
•    belacu, kain = blacu
•    belah = sigar
o    membelah = nyigar, miyak
o    belahan = sigaran
o    sebelah = sesisih, sisih
o    sebelah timur = sisih wétan
•    belai, membelai = ngelus-elus
•    belajar = sinau
•    belaka = amung
•    belakang = mburi, wingking
o    belakangan = tembé, mburiné
o    di belakang = ing mburi
o    ke belakang = menyang mburi
o    membelakangi = ngungkuraké
•    belalak, mem~ = mblalak, mendelik
•    belalai = tlalé
•    belalang = walang
•    belanak = blanak
•    Belanda = Walanda, Landa
•    belang = belang, blonthèng
•    belanga = kuwali
•    belangkin = tir, aspal
•    belangko = blangko
•    belanja = blanja
o    berbelanja = blanja
o    belanjaan = blanjan
•    belantara = alas gedhé
•    belas kasih = welas asih
•    belas, sebelas = sewelas
•    belati = glathi, lading
•    belatung = blatung, sèt
•    belenggu = belok, kecrèk
o    membelenggu = mbelok, mblenggu
o    terbelenggu = kebelok, keblenggu
•    belerang = wlirang
•    beli = tuku, tumbas, mundhut[1]
o    dibeli = dituku, ditumbas, dipuntumbas
o    membeli = tuku, tumbas, mundhut
o    membelikan = nokokaké, mundhutaken
•    belia = enom, taruna
•    beliak, mem~ = mentheleng
•    beliau = piyambakipun
•    belibis = mliwis
•    belimbing = blimbing
•    belinjo = mlinjo
•    beling = beling (ceplès)
•    belit, lilit = rambat, mrambat
o    berbelit~ = mbulet
•    belok = ménggok
o    dibelokkan = diénggokaké
o    berbelok = ménggok
o    berbelok-belok = mènggak-mènggok
o    belokan = pènggokan
•    belukar = grumbul
•    beluluk = bluluk
•    belum = durung, dèrèng
o    sebelumnya = sadurungé, sakdèrèngipun
•    belunjur = slonjor
•    beluntas = luntas
•    belut = welut
•    benah, membenahi = nata, mbèrèsi
•    benak = utek
•    benalu = kemladéyan
•    benam = lelep, klelep
o    membenamkan = nglelepké
o    terbenam = klelep, angslup (tmr srengéngé) [2]
•    benang = benang, bolah, lawé
•    benar = bener, leres
o    sebenarnya = sakbeneré
o    membenarkan = mbeneraké
•    bencana = pageblug, bilahi
•    benci = gething, serik
o    dibenci = disengiti
o    membenci = nyengiti
o    kebencian = rasa sengit
•    benda = barang
•    bendel = bèndhel
o    membendel = mbèndhel
•    bendera = gendéra
•    bendi, dokar = dhokar, andhong
•    bendungan = wadhuk, bendungan
•    bengawan = bengawan
•    bengek, asma = mengi, mengguk
•    bengis = wengis, galak
•    bengkak = abuh
•    bengkalai, ter~ = thèthèr, kethèthèran
•    bengkel = bèngkèl, bingkil
•    bengkok = bèngkong
•    bengkuang = bengkoang, besusu
•    bengkudu, pacé = pacé
•    bengong = bengong, mlongo
•    benih = winih, wiji, bibit
•    bening = bening, resik
•    benjol = bénjol, menyonyo
•    bentak = getak, sentak
o    dibentak = digetak, disentak
o    membentak = nggetak, nyentak
•    bentang, mem~ = penthang
•    bentar, se~ = sadhéla, sekedhap
•    bentrok = tawur, padu
•    bentuk = wujud, wangun
•    bentul = bentul, tales
•    bentur = tubruk
o    benturan = tubrukan
o    dibenturkan = ditubrukaké
o    terbentur = ketubruk, kejedhus
o    membentur = nubruk, njedhus
•    benua = bawana, buwana
•    benyek = mlènyèk, mlènyèh
•    beo, burung = béo, ménco
•    beol = ngising, bebucal
•    berahi = brahi, kasmaran
•    berak = ngising, bebucal
•    beranda = pendhapa. èmpèran
•    berandal = brandhal
•    berang = muring, kanepson
•    berang=berang = berang-berang
•    berangasan = brangasan
•    berangkat = mangkat, budhal
•    berangus = brangus
•    berani = wani, kendel
o    pemberani = kendel
•    berantakan = bekakrah, ambyar
•    berantam = gelut, tukaran
•    berantas = brantas, brastha
•    berapa = pira, pinten
o    seberapa = sepira
•    beras = beras, wos
•    beras ketan = beras ketan, ketos
•    berat = abot, awrat
o    memberati = ngeboti
o    keberatan = kabotan, kawratan
•    bercak-bercak = totol-totol
•    berdiri = ngadeg, jumeneng
•    berengut = mrengut, nesu
•    beres = bèrès, rampung
•    berewok = bréwok
•    bergedel = bergedèl, bregedèl
•    berhala = brahala, reca
•    beri = wènèh, paring, caos
o    diberikan = diwènèhaké
o    memberi = mènèhi, maringi
o    pemberian = pawèwèh, paringan
•    beri-beri = bèri-bèri
•    beringas, buas = ringas, galak
•    berisik = gemrenggeng
•    berita = warta, kabar, wartos
•    berkat, = berkat
•    berlian = barlian, inten
•    bernas, berisi = mentes
•    berontak = nraman, brontak
•    bersih = resik
o    membersihkan = ngresiki
o    kebersihan = karesikan
o    bersih-bersih = reresik
•    bersin = wahing
•    beruang = beruang
•    berudu = cèbong
•    besar = gedhé, ageng
o    membesarkan = nggedhéaké
o    dibesarkan = digedhékaké
•    besaran, murbei = murbéi, besaran
•    besek = bèsèk
•    beser = bèsèr
•    besi = wesi, tosan
o    besi sembrani = wesi sembrani
•    beslah, mem~ = mbèslah
•    beslit = bèslit
•    besok = sésuk, mbènjang
o    besok-~ saja = sésuk-sésuk waé
•    besot, beset = besèt, mlècèt
•    besuk = besuk, tilik
•    besusu = bengkoang
•    betah, kerasan = betah, krasan
•    betapa = mèndah
•    betara = bathara, déwa
•    betari = bathari, déwi
•    betina = wadon, wèdok
•    betis = kéntol, wentis
•    betot, cabut = bethot, dudut
•    betul = bener, leres
o    kebetulan =kebeneran, kaleresan
o    sebetulnya = sakleresipun
o    membetulkan = mbeneraké
•    biang = babon, biyung
•    bianglala = kluwung, layung
•    biar = bèné, jarna, bèn
o    dibiarkan = dijarna, tokna
o    dibiarkan saja = jarna waé
•    biasa = biasa, lumrah
o    biasanya = biasané, adaté
o    kebiasaan = pakulinan
o    membiasakan = ngulinakaké
o    terbiasa = kulina, manuh
•    biawak = menyawak
•    biaya = ragad
•    bibi = bibi, bibék, bulik
•    bibir = lambé, lathi
•    bibit = winih, wiji
•    bicara, berbicara = ngomong, ngendika
•    bidadari = widodari
•    bidan =bidhan
•    bidik, mem~ = ngincer
•    biduk = sampan, jukung
•    biduan = penyanyi
•    bijaksana = wicaksana
•    bijan = wijén
•    biji = wiji, isi
•    bikang, kue - = bikang
•    bikin = gawé, damel
o    membikin = nggawé, ndamel
o    bikinan = gawéan, damelan
•    bikir = prawan
•    biksu = pendhita Budha
•    bila, kalau = yèn, menawi
•    bilah, sibak = wilah
•    bilal = tukang adan
•    bilang = ngomong, ngendika
•    bilangan = wilangan, etangan
o   
    terbilang = bisa diwilang
•    bilas, mem~ = mbilasi, nggrirahi
•    bilik = senthong, kamar
•    bilis = mèlen, lara mata
•    bilur = bilur
•    bilyar = bilyar
•    bimbang = mangu-mangu, kéwuhan
•    bimbing = tuntun
o    dibimbing = dituntun
o    membimbing = nuntun, muruki
o    bimbingan = tuntunan
•    bina, membina = ndhidhik, mbangun
•    binal = rongèh, mbedhal
•    binar, ber~ = sumunar, sumringah
•    binasa = tumpes, binasa
•    binatang = sato, kéwan
•    binatu = binatu, penatu
•    bancang, ber~~ = renbug, rembugan
•    bingar, ingar~ = ramé banget
•    bingkai = wingku, pigura
•    bingkas = cepet, gelis
•    bingkisan = wungkusan
•    bingung = bingung
o    membingungkan = bingungaké
•    bini = bojo, istri, garwa
•    bintang = lintang
•    bintik-bintik = plenik-plenik
•    bintil = bintul
•    biola = biola, piyul
•    birahi = brahi, birai
•    biri-biri = wedhus gibas
•    birit, ter~ = sipat kuping
•    biru = biru
•    bis, bus = bis
•    bisa, dapat = bisa, saged
•    bisa, racun = wisa, racun, upas
•    bisan = bésan
•    bisik = bisik, klesik
o    berbisik = bisik-bisik
o    dibisiki = dibisiki
o    membisiki = mbisiki
•    bising = bising, mbrenegi
•    bisu = bisu
o    membisu = meneng waé
•    bisul = wudun, kukul
o    bisulan, ber~ = wudunen, kukulen
•    biting = biting
•    bius, membius = mbius
•    blangkon = blangkon
•    blaster = pranakan, campuran
•    bobok, tidur = bobo, turu, tilem, saré
•    bobol, jebol = bobol, jebol, bedhah
o    membobol = mbobol, njebol
o    kebobolan = kemalingan
•    bobot, berat =bobot, abot, awrat
•    bobrok = rusak, bubrah, bibrah
•    bocah = bocah, laré
•    bocor = bocor, trocoh
o    kebocoran = ketrocohan
•    bodoh = bodho, goblok
•    bodor = bsdut, dhagelan
•    bogel, bugil = wuda blèj
•    bogem mentah = jotos, anteman
•    bogi, dhokar = dhokar, bèndhi
•    bohong = apus, goroh, dora[3]
o    dibohongi = diapusi, digorohi
o    membohongi = ngapusi, nggorohi
•    bokong, pinggul = bokong
•    boksen = tinju
•    bol, jambu bol = jambu bol
•    bola - bal
•    bolak, mata - = mblalak
•    bolak-balik = wira-wiri
•    boleh = éntuk, olèh, angsal', pareng, kepareng
o    memperbolehkan = ngidini, marengaken'
•    bolong = bolong
o    ber~~ = pating cromplong
•    bolos = bolos
•    bolot, mem~ = merban, mbebed
•    bonceng = boncèng, nunut
o    membonceng = mboncèng, nunut
•    bondong, ber~~ = pating grombol
•    boneka = bonéka, golèkan
•    bong = bong, tukang supit
•    bongkar = jebol, bongkar
o    dibongkar = dijebol, dibongkar
o    membongkar = njebol, mbongkar
•    bongkok = bungkuk, wungkuk
•    bongkot = bonggol
•    bonsai = bonsé
•    bongsor = bongsor, longgor
•    bontot = ragil, wuragil
•    bonus = presèn, persèn
•    bonyok = bonyok, tatu
•    bopeng = burik
•    bopong, mem~ = bopong, mbopong
•    bor = bor
•    bordir = bordir, sulaman
•    boreg = tanggungan
•    borgol = kecrèk, blenggu
•    borok = borok, korèng
•    borong, mem~ = borong, mborong
•    boros = boros, royal
•    bosan = bosen, jelèh
o    membosankan = mboseni, njelèhi
•    botak = brundul, buthak
•    botol = gendul
•    boyongan = boyongan, pindhahan
•    brangkas = lemari wesi
•    buah = woh
o    berbuah = awoh
o    -buahan = woh-wohan
o    -dad =susu, payudara
o    -pelir = pringsilan
o    -hati = kekasih
o    -pinggang = ginjel
•    buai, ayun = ayunan
o    buaian = bandulan
•    bual, membual = ndopok, ndobos, umuk[4]
•    buana = bawana, donya, bumi
•    buang = guwang, bucal
o    membuang = ngguwang, ngguwak
o    -air besar = ngising, bebucal
o    -air kecil = nguyuh
o    -muka = mlèngos
o    terbuang = kebuwang
o    dibuang-buang = diguwak-guwak
•    buas = galak, ringas
•    buat, untuk = kanggo, kagem
•    buat, cipta = gawé, damel
o    buatan = gawéyan, damelan
o    dibuat = digawé, dipundamel
o    membuat = nggawé, ndamel
•    buaya = baya, bajul
•    bubar = bubar, bibar
o    membubarkan = mbubaraké
•    bubuk = bubuk
•    bubungan = wuwungan
•    bubue = bubur
•    bubul = bubul
•    bubut, cabut = bubut, mbubuti
•    bubut, mesin = mesin bubut
•    bucu, pojok = pojok
•    budak = budhak, batur
•    budek = budheg, jampeng
•    budi pekerti = watak, budi pekerti
•    buduk, kusta = budhug, kusta
•    bufet = bufèt
•    bugar, segar ~ = seger, bagas
•    bugenfil = bugènfil
•    buhuk = gondok
•    buhul, simpul = bundhelan tali
•    bui, penjara = buwi, kunjara
•    buih = umpluk, unthuk
o    berbuih = ngumpluk, ngunthuk
•    bujang = bujang, legan
o    membujang = mbujang
•    bujuk = ojok-ojok
o    membujuk = ngojok-ojoki
•    bujur, membujur = mujur
•    buka = bukak, bikak
o    dibuka =dibukak
o    membuka = mbukak
•    bukan = dudu, sanès
•    bukit = punthuk, gumuk
•    bukti = bukti
o    membuktikan = mbuktèkaken
o    terbukti = kabuktèn
•    buku, kitab = buku, kitab
o    membukukan = nyathet
•    buku, ruas = ros
•    bulan = rembulan, wulan
o    bulan madu = bulan madu
o    berbulan - = sasèn-sasèn
o    bulanan = sasèn
•    bulat = bunder
o    bulatan = bunderan
•    bulir = wuli, dhompol
•    bulu = wulu
o    bulu kening = alis
o    bulu mata = idep
o    berbulu = duwé wulu
o    membului = mbubuti
•    buluh, bambu = pring, deling
•    bumbu = bumbu
•    bumi = bantala, bumi
o    mengebumikan = mendhem, ngubur, nyarèkaken
o    bumiputra = wong pribumi
•    bumbung = bumbung. lodhong
•    buncis = buncis, boncis
•    buncit = mblendhung
•    bunda = ibu
•    bundar = bunder
•    bundel, bendel = bh~endhel
•    bundel, simpul = bundhel, sindhetan
•    bunga = kembang, sekar
o    berbunga = ngembang
o    mem~kan uang = nganakaké dhuwit
•    bungkam = mingkem, bungkem
•    bungkar = bongkar, rucat
o    membongkar = mbungkar, mbongkar
•    bungkil = bungkil
•    bungkuk = wungkuk, busu
o    membungkuk = mbungkuk
•    bungkus = wungkus
o    dibungkus = dibungkus
o    membungkus = mbungkus
•    bunglon = bunglon
•    bungsil = bluluk
•    bungsu = ragil, wuragil
•    buntal, ikan buntal = iwak buntak
•    buntet, buntu = buntet, bumpet
•    bunting = meteng, mbobot
•    buntu = buntet
•    buntung = buntung
•    buntut = buntut
o    berbuntut = duwé buntut
o    membuntuti = ngetitaké
•    bunuh =pati
o    dibunuh = dipatèni
o    membunuh = matèni
o    bunuh diri = nglalu
•    bunyi = swara, uni, swanten
o    dibunyikan = diunèkaké
o    berbunyi = muni, nyuwara
•    bunyi-bunyian = tetabuhan
•    burai, terburai = mawur
•    buram, suram = surem, bureng
•    buras, memburas = ndopok, ndobos
•    burik, bopeng = pilak, burik
•    buronan = buronan, buron
•    buru, berburu = oyak, mbebedhag
o    terburu-buru = kesusu, kesesa
•    buruh = buruh, kuli
•    buruk = èlèk, ala, awon
•    burung = manuk, peksi
•    burut, hernia = ketedhun, kondor
•    busa, buih = unthuk, umpluk
o    berbusa = mumpluk, ngumpluk
•    busana = busana, rasukan
•    bustan, taman = taman, patamanan
•    busuk = bosok
•    busung = busung
•    busur = gandhéwa
•    buta = picek, wuta
•    buta, raksasa = buta
•    butak,keruh = buthek
•    butir, sebutir = gelintir
•    butuh = perlu, butuh, betah
o    membutuhkan = mbutuhaké
o    kebutuhan = kabutuhan
•    butuh, zakar = peli, palanangan'
•    butut = mangkak, lawas
•    buyar = buyar, ambyar
•    buyut = buyut
Babak-bunyak Calar-balar Babar Bersalin/Selesai Babat Perut (lembu/kerbau) Bacem Peram/Jeruk Bacin Berbau (Cth. Bau Ikan Masin/Peram) Badek Bau Busuk Baji Pasak Bajing Tupai Bakol Bakul/Raga Balang Baling Balei Balai Bales Balas Balie Balik Balong Tulang Balot Balut Banci'an Beralas Sesuatu Bancoh Bancuh Bandol Bandul Banger Bau Bangar Banget Sangat Bangir Mancung Bangkei Bangkai Bangku Kerusi Banting Hempas Bantut Terencat Banyu Air Bapak Bapa/Ayah Baran Marah Bareng Saing/Sama-sama Basoh Basuh Bates Batas Batir Kawan Batok Tempurung Battok Dahi Bayem Bayam Bejat Rosak Belarat Merebak/Marak (api) Belasak Terbabas Beling Kaca Belolok Putik Kelapa Belonyok Lembik/Becak Bendeh Kacang Bendi Bendo Benda Bendok Lontar/Baling Bocah Budak Boco Baca Bodol Lama/Usang/Buruk Bojjo Suami Bojo Isteri Bokong Pantat Bolak-balik Bolak-Balik Bolong Berlubang Boncit Buncit Bongko Mati Bongkos Bungkus Bongok Bodoh Bongsot Busut Bontot Ekor Borok Kudis Kepala Borop Hidup (api) Boruk Buruk Boto Bata Boyan Buaian Boyo Buaya Boyong Pindah Boyot Cicit Buak Buang Bubar Bersurai Budek Pekak Bujel Tumpul Bulet Bulat Bumpet Sumbat Bung Rebung Buri Belakang Buyar Berterabur Boleng Belang Bongso Bangsa Buthi Meronta Botho Raya Bibik Mak Cik Bebek Itik Bereng Comot Babon Ibu Ayam Bundas Melecet (Cedera) Berutu Tongkeng Ayam Benjet Buka Dengan Jari Bengep Sembab Bendol Bengkak Bengi Malam Bien/ ndisek Dulu Berayan Bersama-sama Brewok Jambang Beko Meragam Beser Buasir Beton Biji (Cempedak/Durian) Bejo Baik

C
•    cabang = pang
o    bercabang = ngepang
•    cabe = lombok
o    cabe rawit = lombok rawit
o    cabe merah = lombonk abang
•    cabik, robek = suwèk
•    cabir = suwèk dawa
o    cobar-cabir = pating sluwir
•    cabul = cabul, rusuh, saru
•    cabut = bedhol, bubut
o    dicabut = dibedhol, dibubuti
o    tercabut = kebedhol
•    cacar = cacar
•    cacat = cacat
•    caci = pisuh, dhamprat
o    dicaci = dipisuhi
o    mencaci = misuhi, nyacad
•    cacing = cacing
o    cacingan = cacingan
•    cadangan = sèrep, cadhangan
•    cadar = krodhong
•    cadas = wadhas
•    cadik = katir
•    cagak = cagak, saka, pal
•    cahaya = cahya, sunar
o    becahaya = sumunar, sumorot
•    cair, encer = cuwèr, èncèr
o    mencair = dadi èncèr
o    cairkan dulu = èncèrké dhisik
•    cakalang = iwak tongkol
•    cakap, pintar = pinter
o    bercakap- = omong-omong
•    cakar = cakar, cèkèr
o    dicakar = dicakar
o    mencakar = nyakar, nggaruk
•    cakep = bagus, nggantng
•    cakra = cakra
•    cakrawala = cakrawala, langit
•    calo, makelar = calo, blantik
•    calon = bakal, calon
o    mencalonkan = nyalonaké
•    cambang = godhèg, cambang
•    cambuk = pecut, cemethi
o    dicambuk = dipecut
o    mencambuk = mecut
•    camilan = camilan, mil-milan
•    campa = macan lorèng
•    campah = campah, kemba
•    campak, buang = sebrat, kiprat
o    dicampakkan = disebratké
•    campak, sakit - = lara campak
•    campur = campur, amor, awor
o    bercampur = nyampur, ngamor
o    dicampur = dicampur
o    ikut campur = mèlu campur, mélu-mélu
o    mencampur = nyampur, ngamor
o    campuran = campuran
o    campur aduk = campur bawur
•    canai, gerinda = grénda
•    canag = bendhé
•    cancut, cawat = cawet
•    canda = guyon, gojèg
o    bercanda = geguyon, gojègan
•    candi = candhi
•    candu = candu, madat
•    canggung = kikuk, éwuh
•    cangking = nyangking
•    cangkir = cangkir, cingkir
•    cangklong = cangklong, oncé
•    cangkok = cangkok
o    mencangkok = nyangkok
o    cangkokan = cangkokan
•    cangkul = pacul
o    dicangkul = dipacul
o    mencangkul = macul
•    cantelan = canthèlan
o    mencantelkan = nyanthèlaké
•    cantik = ayu, èlok, èdi pèni
•    canting = canthing
•    cantol = canthol
o    kecantol = kecanthol
•    cantrik = cantrik
•    cantum, ter- = klebu, kamot
•    cap = cap, mèrek
•    capai, tercapai = tekan, katekan
o    mencapai = tekan, dumugi
•    capai, capek = liyu, kesel, sayah
•    capak, remeh = sepélé, lirwa
•    capil, topi = capil, caping
•    capuk, bopeng = burik, bopèng
•    cari = golèk, pados
o    mencarikan = nggolèkaké
o    mencari = nggolèki
o    mencari-cari = golèk-golèk
•    carter, men- = séwa, nyarter
•    cat = cèt
o    mengecat = ngecèt
•    catat = cathet
o    dicatat = dicathet
o    mencatat = nyathet
•    catatan = cathetan
•    catu = cathu, duman
•    catur, sekak = catur, sekak
•    catut, mencatut = ngelong
•    catut, tang = catut, tang
•    cawan = cawan, lèpèk
•    cawat = cawet
•    cebok, bercebok = cawik, céwok
•    cebol = cébol, kunthèt
•    cebur, kecebur = njegur, kejegur
o    diceburkan = dijeguraké
o    menceburkan = njeguraké
o    tercebur = kejegur
•    cecak = cecak
•    cecap, men- = nyicipi, ngicipi
•    cecer, ber-an = kècèr, kecècèran
•    cecunguk = coro
•    cedera, luka = tatu
•    cegah = penging, penggak
o    dicegah = dipenging, dipenggak
o    mencegah = menging, menggak
•    cegat = cegat, adhang
o    dicegat = dicegat, diadhang
o    mencegat = nyegat, ngadhang
•    cekatan = trengginas, akas
o    cekcok = grejegan, padu
= regejegan, padudon, udur [5]
•    cekik = tekak, tekek
o    dicekik = ditekak, ditekek
o    mencekik = nekak
•    cekok = men~i = cekok, nyekoki
•    cekukan, makan = ceguken
•    cekung, pipi = kempot
•    cela, caci = paido, cacad,
= paiben [6]
•   
o    mencela = maido, nyacad
•    celah-celah = selan, renggangan
•    celak mata = celak
o    bercelak = nganggo celak
•    celaka = cilaka, apes
o    kecelakaan = kacilakan
o    mencelakakan = nyilakakaké
•    celana = kathok, lancingan
•    celas-celus = bludhas-bludhus
•    celeng = cèlèng
•    celengan = cèlèngan
o    nyelengi = nyèlèngi
•    celup = celup, wedel
o    dicelupkan = dicelupaké
o    mencelupkan = nyelupaké
•    celurit = clurit
•    celurut, tikus = tikus clurut, curut
•    cemar, kotor = reged
•    cemara = cemara
•    cemas = was-was, sumelang
•    cemberut = mrengut
•    cembung = mblendhuk
•    cemburu = sujana
•    cemerlang = gemebyar
•    cemeti = pecut
•    cemooh, men~ = écé, ngécé
•    cempaka = cempaka
•    cempedak = cempedhak
•    cemplung = cemplung, jegur
o    dicemplungkan = dicemplungaké
o    kecemplung = kecemplung
o    men~kan = nyemplungaké
•    cencang = iris, tugel, kethok
o    mencencang = ngiris, nugel
•    cendana = cendhana
•    cendawan = jamur
•    cenderung = ngeboti
•    cendol = cèndhol
•    cengang, ter~ = kamitenggengen
•    cengar-cengir = cengar-cengir
•    cengeng = gembèng
•    cengkeh = cengkèh
•    cengkeram = cekethem
o    mencengkeram = nyekethem
•    cengkerama = geguyon, gegojègan
•    cengkerik = jangkrik
•    cengkir = cengkir
•    centeng = centhèng, mandhor
•    cepat = cepet, enggal
•    ceper, datar = rata, radin
•    ceracau, men~ = nglindur
•    cerah = padhang, njingglang
•    cerai = pegat, pisah
o    bercerai = pegatan. pisahan
o    diceraikan = dipegat
•    ceramah = sesorah
•    cerana = wadhah kinang
•    cerca, maki = diunèk-unèkaké
•    cerdik = pinter, sugih akal
•    cerek, teko = cèrèt, téko
•    cerewet = crèwèt
•    ceria = sumringah
•    cerih = ampas, sepah
•    cerita = crita, cariyos
•    ceriwis = criwis, sugih omong
•    cermai = cremé
•    cermat = premana, tliti
•    cermin = pengilon
o    bercermin = ngilo
•    ceroboh = grusa-grusu, kasar
•    cerobong = crobomg, pipa
•    cerutu = srutu
•    cespleng = cesplèng, mandi
•    cetak = cétak
o    encetak = nyétak
•    cetek = cethèk, ora jero
•    cibir, men~ = ngiwi-iwi, njudhir
•    cicak = cecak
•    cicil = cicil, angsur
o    dicicil = dicicil, diangsur
o    mencicil = nyicil, ngangsur
•    cicip = incip, icip
o    dicicipi = diincipi
o    mencicipi = ngincipi
•    cicit = canggah
•    ciduk = cidhuk, nyidhuk
•    cikar = cikar, grobak
•    cilik, kecil = cilik, alit
•    cina = cina, tionghwa
•    cimplonhg = dadhu
•    cincang = cacah
o    mencincang = nyacah
•    cincin = ali-ali, sesupé
•    cinta = tresna, asmara
o    bercintaan = dhemenan
•    cipta = cipta
o    diciptakan = diciptakaké
o    menciptakan = nyiptakaké
•    ciri, tanda = ciri, titèn
•    citarasa = seléra
•    cita-cita = gegayuhan
•    cium = sun ambung, aras
o    dicium = disun. diambung
o    mencium = ngesun, ngambung
o    cium-ciuman = ambung-ambungan
•    tercium = ngganda
•    ciut, menciut = saya cilik, ciut
•    coba = coba, jajal\**dicoba = dicoba, dijajal
o    mencoba =njajal, nyoba
o    cobaan = pacoban
o    percobaan = njajal. nyoba
o    coba-coba = njajal, pisan-pisan
•    cobek = lèmpèr, cowèk
•    cocok, pas = cèples, cocok
o    mencocokkan = nyocokaké
•    cocok, tusuk = sujèn, sunduk
•    codot = codhot
•    cokelat = sokelat, soklat
•    cokol, ber~ = lelungguhan
•    colek, jawil = jawil,ndulit
o    mencolek = njawil, ndulit
•    colok, obor = obor, suluh
•    colot, mencolot = mencolot, mlumpat
•    colong, men~ = nyolong
•    comberan = pecerèn, combèran
•    comblang = germa, jomblang
•    comot, dekil = reged, gluprut
•    comot, men~ = njupuk
•    compang-camping = rowak-rawèk
•    condong = dhoyong
•    congek = kopoken, budheg
•    congkak = kumalungkung
•    congkel = cukil, cukit
o    mencongkel = nyukil, nyukit
•    contoh = conto, tiru, tuladha
o    dicontoh = diconto, ditiru
o    mencontoh = nyonto
•    contong = conthong
•    copet = copèt, kutil
o    dicopet = dicopèt, dikutil
o    mencopet = nyopèt, ngutil
o    kecopetan = kecopètan
•    copot = coplok, copot
•    cor = ngecor = cor, ngecor, ngecur
•    corak = gambaran, gagrak
•    corat-coret = orèk-orèk
•    coret = corèk
•    coreng = corèk
•    coro. kecoa = coro
•    corong = torong, corong
•    cuaca = hawa
•    cubit = jiwit
o    mencubit = njiwit
•    cuci = kumbah, girah
o    cuci baju = ngumbahi, nggirahi
o    cuci beras = mususi
o    cuci piring = asah-asah,
= isah-isah [7]
•   
o    cuci kaki = wisuh, wijik, wasuh
o    cuci muka = raup, suryan
•    cucu = putu, wayah
o    bercucu = nduwé putu
•    cucuk, paruh = cucuk
•    cucur, ber~an = mbrebes mili
•    cuil, mencuil = cuwil, nyuwil
•    cuka = cokak
•    cukai = cukai, pajeg
•    cukil = cukil, cungkil
•    cukong = cukong, bandar
•    cukup = cukup, cekap
o    mencukupi = nyukupi
o    kecukupan = kacukupan
•    cukur = cungkur, pangkas,
= paras [8]
•   
o    bercukur = nyukur, mangkas
o    dicukur = dicukur
•    cula = cula, sungu
•    culas. licik = urik, srèi
•    cuma, hanya = mung, namung
•    cuma-cuma = gratis
•    cumbu, bercumbu = sembranan, gojègan
•    cumi-cumi = cumi-cumi
•    cungkil = cukil
•    cuplik = cuplik
•    curam = njojrog, njuleg
•    curang = urik
•    curi = colong
o    dicuri = dicolong
o    mencuri = nyolong
o    pencuri = maling, pandung
o    kecurian = kemalingan
•    curiga = sujana, jubriya
o    dicurigai = dikira, disangka
o    mencurigai = nyujanani
•    cuti = perlop = prèi, cuti, perlop

D
•    dacin = dhacin, timbangan
•    dada = dhadha,
=jaja [9] [10]
•    dadak, men- = dadakan, ujug-ujug
•    dadali = alap-alap
•    dadar, telur = dadar
•    dadu = dhadhu
•    dadung, tali - = dhadhung
•    daerah = wewengkon, praja
•    daftar = daptar, urutan
o    mendaftarkan = ndaptaraké
•    terdaftar = kecathet
•    dagang = dagang, dodolan
o    berdagang = dodolan, dagang
o    dagangan = dagangan
•    dagel = dhagel, banyol
o    mendagel = ndhagel, mbanyol
•    daging = daging
•    dagu = janggut, kethekan
•    dahaga - ngelak, salit
•    dahak = riak
•    daham = dhèhèm
o    berdaham = ndhèhèm
•    dahan = pang
•    dahi = badhuk, palarapan
o    dahi nonjol = badhuk nonong
•    dhsyat = hébat
•    dahulu = biyèn, rumiyin
o    mendahului = ndhisiki
o    pendahuluan = bebuka, wiwitan
•    daki, kotoran = bolot, dhangkal
•    daki, mendaki = manjat, mènèk
•    dakon = dhakon, congklak
•    daksina = kidul
•    dakwa, tuduh = dakwa, tuduhan
•    dalal = makelar, blantik
•    dalam = jero, lebet
o    kedalaman = jeroné
o    pedalaman = dhaérah kepencil
•    dalang = dhalang
o    mendalang = ndhalang
•    pedalangan = pedhalangan
•    dalih = alesan
•    dalil = dalil, panuntun
•    dam = bendungan, wadhuk
•    damai = tentrem
•    damar, pelita = damar, obor, suluh
•    damba(an) = pengarep-arep
o    mendambakan = ngarep-arep
•    dampar, terdampar = kandhas, kéntas
•    damping = sandhing
o    berdampingan = sesandhingan, mèpèt
o    mendampingi = njèjèri, ngancani
•    damprat, didamprat = dilabrak
•    dan = lan, karo, kaliyan
•    dana = dana, béa
•    danau = tlaga, sendhang
•    dandan = dandan, dandos
o    berdandan = macak, ngadisalira
o    mendadani = ndandani
o    dandanan = dandanan
•    dandang = dandang
•    dangkal = cethèk
•    dangau, gubuk = gubuk
•    dansa = dhangsa
•    dapat = olèh, éntuk, bisa, pikantuk, saged
o    terdapat = ana
o    pendapatan = olèh-olèhan
o    kedapatan = ketemu, konangan
•    dapur = pawon
•    dara, perawan = prawan, kenya
o    burung dara = dara
•    darah = getih, rah, ludira
o    berdarah = getihen
•    darat = dharat
o    mendarat = ndharat
•    dari = saka, awit, saking
o    darimana = saka ngendi
o    daripada = tinimbang
•    darmawisata = piknik, nglèncèr
•    darurat = gawat, kepeksa
•    dasa = sepuluh
•    dasar = dhasar, landhesan
•    dasi = dhasi
•    daster = dhaster
•    datang = teka, rawuh
o    berdatangan = padha teka
o    kedatangan = ketekan
o    pendatang = wong manca
•    datar = rata
o    dataran = lemah sing rata
•    datuk = sesepuh, pinisepuh
•    daun = godhong, ron
o    berdaun = thukul godhong
o    daun-daunan = godhong-godhongan
•    dawat, tinta = mangsi
•    dawet, cendol = dhawet, cèndhol
•    dayung = dhayung
o    mendayung = ndhayung
o    didayung = didhayung
•    debar, ber- = dheg-dhegan
•    debu = bledug, lebu, awu
o    berdebu = nglebu
•    dedak = dhedhak
•    dedel, men- dhèdhèl, ndhèdhèl
•    degil = bongol
•    deham, ber- = dhèhèm
•    dekam = dhekem
•    dekan = dhékan
•    dekap, men~ = ndhekep, sikep
•    dekat = cedhak, caket, celak
o    berdekatan = jèjèr
o    mendekati = nyedhaki
•    dekil = boloten, reged
•    dekorasi = rerenggan
•    delapan = wolu
•    delik, men~ = mecicil, mentheleng
•    delima = dlima
•    delman = dhokar, andhong
•    demam = adhem panas, mriang
•    demi = dhemi
•    demikian = mangkono, mangkéné,
mangkana, mekaten[11]
•    demit = dhemit, sètan
•    dempet = rapet, dhémpét
o    berdempetan = èmpèt-èmpètan
•    dempul = dhempul
•    denda = dhendha, ukuman
•    dendam = dhendham
•    dendang, ber~ = nembang, ura-ura
•    dendeng = dhèndhèng
•    dengan = karo, kaliyan
•    dengar = krungu, mireng
o    mendengarkan = ngrungokaké
o    didengarkan = dirungokaké
o    pendengar = pamiyarsa
•    dengki = srèu=i, drengki
•    dengkul = dhengkul, jengku
•    dengkur, men~ = ngorok
•    dentum = gleger
•    denyut, ber~ = keduten
•    depa, sedepa = dhepa, sedhepa
•    depak = nyèpak, nendhang
•    depan = ngarep, ngajeng
o    didepan = ing ngarep
o    kedepan = mengarep
•    depot = dhepot, warung cilik
•    dera, men~ = sabet, nyabet
•    derajat = drajat
•    derai, ber~ = mbrebes
•    deras = deres, santer
•    derek = kèrèkan
o    menderek = ngrèrèk
•    deret = baris, larik
o    berderet = lelarikan
o    deretan = larikan, barisan
•    derita = panandang
o    menderita = nandang, sengsara
o    penderitaan = kasangsaran
•    derma = derma, dana
•    dermaga = dermaga
•    dermawan = loma
•    desa = désa, dhusun
•    desah = klesik, lirih
•    desak = dhesak, suk
o    berdesakan = suk-sukan
•    desas-desus = kabar angin
•    desir, ber~ = sembribit (angin)
•    destar = iket, udheng
•    detail = jlimet, njelimet
•    detektif = dhétèktif, resèrse
•    detergen = dherjèn
•    detik, sedetik = dhetik, sedhetik
•    dewa = déwa
•    dewasa = déwasa
•    dewi = déwi
•    di, pada = nèng, ing, wonten
•    dia = dhèwèké
dhèwèkné, piyambakipun
•    diam = meneng, mèndel
o    diam-diam = meneng-meneng
o    mendiami = ngenggoni
o    kediaman = omah, griya
•    dian = tèplok, ublik
•    diang, ber~ = garang, gegenèn
•    diare = mèncrèt
•    didih, men~ = umob
•    didik = ajar
o    mendidik = ngajari
o    pendidikan = pawiyatan'
•    diesel = dhisel
•    diet = dhiét
•    dik, adik = adhi, rayi
•    dikau = kowé, panjenengan
•    dikir = dikir
•    dikit, sedikit = sithik, sekedhik
•    diktat = dhiktat
•    dikte = dhikté
o    mendikte = ndhikté
•    dinamit = dhinamit
•    dinamo = dhinamo
•    dinar = dhinar
•    dines = dhines
•    dinding = témbok
•    dingin = adhem, anyes, asrep
o    kedinginan = kadhemen
•    dingklik = dhingklik
•    dipan = dhipan, ambèn
•    diploma = dhiploma, ijazah
•    diri = awak, badan, salira
o    dirinya = dhèwèké, awaké
o    sendiri = dhéwé
•    di sana = ing kana
o    di sini = ing kéné
•    doa = donga
o    didoakan = didongakaké
o    mendoakan = ndongakaké
o    berdoa = ndonga
•    dobel = dhobel, rangkep
•    dobi = tukang, penatu
•    dobol, bolong = bolong, bocor
•    dobrak = mbobol, mbedhah
•    dodol, kue - = dhodhol, jenang
•    dokar = dhokar, andhong
•    dokoh = liontin
•    doktrin = dhoktrin
•    domba = wedhus gibas
•    domino = dhomino, gaplé
•    dompet = dhompèt, slepèn
•    donat = dhonat
•    donatir = dhonatir, panderma
•    dongak, men~ = ndhangak
•    dongeng = dongèng
•    dongkel = dhongkèl
•    dongkrak = dhongkrak
•    dongkol = mangkel
•    donor darah = panyumbang getih
•    dorong = surung
o    didorong = disurung
o    mendorong = nyurung
•    dos, kardos = dhus, kardhus
•    dosa = dosa
•    dosin = losin
•    dot = dhot
•    doyan = doyan, dhemen
•    doyong = dhoyong, miring
•    drama = lakon sedhih
•    drum = tambur
•    dua = loro, kalih
o    jadi dua = dadi loro
o    berduaan = sarimbit
o    dua belas = rolas, kalih welas
•    dua puluh = rongpuluh, kalih dasa
o    dua puluh lima = selawé, selangkung
•    dubur = silit, dhubur
•    duel, tanding = gelut, tandhing
•    duda = dhudha
•    duduk = lungguh, lenggah, pinarak
•    duga = kira, duga, nyana
o    menduga = ngira, nduga
o    diduga = dikira
•    dugal = ndugal
•    duha = duha
•    duhur = lohor, dhuhur
•    duit, uang = dhuwit, arta
•    duka cita = susah, sungkawa
•    dukuh = dhukuh, désa
•    dukun = dhukun
o    dukun beranak = dhukun bayi, praji[12]
•    dukung, men~ = sokong, bantu
•    dul, dahulu = biyèn, dhisik
o    didahului = didhisiki
o    mendhului = ndhisiki
•    dungu = goblok, bodho
•    dunia = donya, jagad
o    sedunia = sedonya, sejagad
•    dupa = menyan, dupa
o    pedupan = padupan
•    durhaka = duraka
•    durat = mutiara
•    duri =eri
o    berduri = ana eriné
•    durian = durèn
•    durjana = jahat
•    dusta = ngapusi, goroh
o    berdusta = ngapusi
•    dusun = désa, kampung
o    pedusunan = padésan
•    duta = dhuta, utusan
o    kedutaan = kedhutaan
•    duyun, ber~~ = gerombol, ndlidir
•    duyung, ikan duyung = duyung

E
•    ebi = èbi
•    eceran = ècèran, kètèngan
o    mengecer = ngècèr, ngètèng
•    edan, gila = gendheng, édan
•    edar = ubeng, ider
o    mengedarkan = ngubengaké
o    mengedari = ngubengi, ngiteri
o    beredar = mubeng, ngalih-ngalih
o    peredaran = mubengé
•    edisi, terbitan = weton,
•    edit, mengedit = mranata
•    egrang = ègrang
•    eja, mengeja = èja, ngèja
•    ejan, mengejan = eden, ngeden
•    ejek, mengejek = écé, ngécé
•    ekonomis = gemi, ora boros
•    ekor = buntut
o    berekor = ana buntuté
o    mengekor = ngetutaké, ngeloni
•    eksamen = ujian, pandadaran
•    eksem = èksém
•    eksperimen = pacoban, jajalan
•    ekspedisi = pangiriman barang
•    eksposisi = pamèran
•    ekspres = cepet, banter
•    ekstra = èkstra, tambahan
•    ekuator = katulistiwa
•    elak, mengelak = éndha, ngéndhani
•    elang = wulung, alap-alap
•    elok = apik, èdipeni, saé
•    elon, ngeloni = mihak, ngéloni
•    elus, mengelus = elus, ngelus
o    dielus-elus = dielus-elus
•    emak, ibu = embok, biyung
•    emas, mas = emas, jené, kencana
•    embah = simbah, eyang
•    embak, mbakyu = mbak, mbakyu
•    embel-embel = èmbèl-èmbèl
•    ember = èmbèr
•    embun = mbun
•    emis, pengemis = wong ngemis, kéré
•    emong, ngemong = emong, momong
•    emosi = émosi, pangrasa
•    empal = empal
•    empang, kolam = blumbang
•    empas, hempas = sebrat, kipat
o    dihempaskan = dikipataké
o    menghempaskan = ngipataké
•    empat = papat, sekawan
o    empat belas = patbelas, sekawan welas
o    empat puluh = patang puluh, sekawan dasa
o    berempat = wong papat
o    perempatan = prapatan
o    seperempat = seprapat, sapro sekawan
•    empedu = peru
•    empela = rempela
•    empelas = amplas, amril
•    emper = èmpèr, tritisan
•    emping = emping
•    empuk = empuk
•    empulur = gabus
•    enak = énak, sedhep, eco
o    seenaknya = sak énaké
o    mengenakkan = ngepénakaké
o    keenakan = kesenengen
•    enam = enem
o    berenam = jumlahé enem
o    enam belas = nembelas
o    enam puluh = sewidak
•    enau = enau
•    encer = cuwèr
•    encok = éncok, rématik
•    endap(an) = enep, enepan
o    mengendapkan = menepaké
•    endap, mengendap = ndingkik
•    engah, terengah = krenggosan
•    enggan = wegah, éwuh
•    engkau = kowé, penjenengan
•    engkol = éngkol
•    engkong = embah, éyang
•    engsel = èngsèl
•    enom = enom, anom
•    entah = embuh, duka
•    entar, sebentar = mengko, mangké
•    entas, mengentas = ngentas
•    enteng = ènthèng, rèmèh
•    enyah = lunga, minggat
o    mengenyahkan = nundhung, nggusah
•    eram = angrem
o    mengerami = ngangremi
•    erang, mengerami = ngangremi
•    erang, meng~ = sambat, ngirih
•    erat, ketat = kenceng
•    ereksi = ngaceng
•    eret, seret = gèrèt
•    ercis = kacang kapri
•    eru = cemara
•    es = ès
•    esa, tunggal = èsa, tunggal
•    esah, sah = sah, absah
•    esok = sésuk, mbénjing
o    keesokannya = ésuké
•    etika = subasita
•    eyel, mengeyel = ngèyèl

F
•    faedah : guna, piguna
•    faham : faham, paham
•    fajar : bang-bang wétan
•    fakir muskin : fakir-miskin
•    fakta : fakta, kanyatan
•    faktur : paktur
•    fakultas : fakultas
•    famili : pamili, Kulawarga
•    fana : ora langgeng
•    fanatik : panatik
•    faraj, farji : parji, gawuk, turuk
•    farak : béda, séjé, Bènten
•    fardu, wajib : wajib, kudu, Kedah
•    farmasi : farmasi
•    fasih : fasih, apal
•    fasilitas : kalonggaran
•    fatihah : patèkah
•    fatwa : patwa, naséhat
•    feodal : pèodal
•    fertil : subur
•    film : filem, pèlem
•    filsafat : palsapah
•    filter : saringan
•    finis : finis, pungkasan
•    firasat : firasat, glagat
•    firdaus : suwarga, firdaus
•    firman : firman, sabda
•    fisik : wadhag, jasmani
•    fitnah : pitenah, Cidra
•    formal : resmi, formal
•    formulir : formulir, blangko
•    foto : potrèt
•    foya-foya : royal
•    frustasi : kuciwa
•    fulus : dhuwit, Arta
•    fungsi : kalungguhan
o    berfungsi : migunani

G
•    gabah = gabah
•    gabuk, hampa = ora isi
•    gabung = kumpul, campur
•    gabus = gabus
•    gada = gada
•    gadai = gadhé
•    gadang, ber- = lèk-lèkan
•    gading = gadhing
•    gadis = prawan, kenya
•    gaduh, ramai = ribut, ramé
•    gerak = obah
•    gestur

•    habis = entèk, telas
o    dihabiskan = dientèkaké
o    menghabisi = mungkasi
o    menghabiskan = ngrampungaké
o    penghabisan = pungkasan
o    kehabisan = kentèkan
•    hablur = jendhelan
•    hadang = adhang, cegat
o    menghadang = ngadhang, nyegat
•    hadap = adhep
o    menghadap = ngadhep
o    menghadapi = ngadhepi
o    dihadapkan = diadhepaké
o    berhadapan = arep=arepan
o    terhadap = marang
•    hadiah = hadhiah, ganjaran
o    berhadiah = ana hadhiahé
•    hadir = ana, teka, wonten
o    hadirin = para rawuh
o    menghadiri = nekani, ngrawuhi
•    hafal = apal
o    menghafalkan == ngapalaké
o    hafalan = apalan
•    hai = hé, é
•    haid = haid
•    hajar, dihajar = digebug
•    hajat = kajat, niyat
o    berhajat = duwé kajat
o    hajatan = kajatan
o    hajat besar = ngising, bobotan
o    hajat kecil = nguyuh, tetoyan
•    haji = kaji
•    hak, wewenang = hak
•    hak sepatu = tungkak sepatu
•    hakikat = hakèkat
•    hakiki = bener, sabeneré
•    hakim = hakim
o    menghakimi = mutusi prakara
•    hal = hal, bab, prakara
•    halal = halal, kalal, sah
o    menghalalkan = ngalalaké
•    halaman, rumah = latar, pekarangan
•    halaman, buku = kaca (buku)
•    halang = alang
o    menghalangi = ngalangi
o    halangan = alangan
o    terhalang = kepalang, kalingan
o    Penghalang = aling-aling
•    halau = gusah
o    dihalau = digusah
o    menghalau = nggusah
•    halilintar = kilat, thathit
•    halimun = kabut, pedhut
•    halte = halte
•    haluan = ancas, tujuan
o    sehaluan = setujuan, seancas
•    halus = alus
•    hama = ama
•    hujan = jawah

I
•    ia, iya = iya, inggih, injih
o    mengiakan = ngiyani, mbeneraké
•    ia, dia = dhèwèké
•    ialah = iya kuwi, yaiku, yakuwi
•    iba = mesakaké
o    beriba-iba = nrenyuhaké
•    ibadat = ibadah
o    beribadat = ngibadah
•    ibarat = umpama
o    mengibaratkan = ngibarataké
•    iblis = dhemit, sétan
•    ibu = ibu, biyung ,emak
•    identik = podo,
•    ikal = brintik
•    ikan = iwak
•    iklan = pariworo
•    ikut = melu
•    ingat = eling
•    ingin = pingin
•    ini = iki
•    injak = idek, pidek
•    intip = injen, nginjen
•    isap = sedot, nyedot
•    istirahat = ngaso, laut
•    itik = bebek
•    itu = iku, kuwi

J
•    jabal, menjabal = ngrampas, mbégal
•    jabang bayi = jabang bayi
•    jabar, menjabarkan = nerangaké
•    jabat, menjabat = nyekel gawéan, mengku jabatan
•    jabatan = jabatan
•    jabat tangan = salaman
•    jadah = jadah
•    jadi = dadi, dados
o    jadi-jadian = gawéan
o    kejadian = kedadéan
o    menjadikan = ndadèaké
o    menjadi-jadi = saya ndadi
o    terjadi = dumadi
o    jalan = dalan, margi

K
•    Kepala = Sirah,Mustoko,Ndas
•    Kakek = Embah,
•    Kajaba = Kecuali
•    Kaki = Sikil,suku
•    keluar = metu,medal
•    kemari = rene,meriki
sudah makan belum = sampun dahar dereng?

L

M
mau = arep; kersa
menengok = midanget
menjual = nyade
masuk = mlebet; ke~an = kangslupan
marah = ngamuk, mbludak

N

O
orang = wong, tiang

P
•    pareng = boleh
•    padi = pari, pantun
•    pensil = pothelot
•    pasung = belok
•    pendek = cendek
•    pergi = lungo, tindak
•    puisi = geguritan

Q

R
•    Rapuh = Gaprek
•    Rias = Brai
•    Rumah = Omah, Griyo

S
•    saat = nalika
•    samparan = sikil, suku
•    sampai = tekan
•    saya = aku kula
•    siapa=sinten
•    sudah=sampun
•    suka = trisno
•    supaya = amrih
•    surat = layang
•    saudara = sedulur
•    semua=sedoyo

T
•    Tanduk = Sungu
•    Tawar = Towo, Anyep
•    Telinga = Kuping,
•    Tempurung = Bathok
•    Terima kasih = Matur nuwun
•    Tinggi = Dhuwur, Inggil
•    Tidak = ora, mboten
•    Tidur = turu, tilem sare
•    Tuhan = Pengeran, Sembahan
•    Tangan= asto
•    tidur = tilem,turu,sare
•    tanya = takon
•    tinggal =gerek

U
Uang = Duwit, Yatra, Artha

V

W
•    Wadah = wadah
•    Wajah = rai,
•    Wajan = wajan
•    Wajar = sakperlune, bioso, tumindak sae, sakmadyo
•    Wajib = wajib
•    Waktu = wektu
•    Walaupun = inatase, ewodene, sanajan
•    Wangi = arum
•    Wanita = wanito, wanodyo, setri
•    Warga = wargo
•    Waris = waris
•    Warna = werno
•    Watak = watak
•    Wewenang = mbahurekso
•    Wibawa = wibowo
•    Wilayah = tlatah
•    Wujud = wujud

X

Y
•    Yaitu = yakuwi
•    Yakin = mboten ngertos kulo
•    Yang = singsumber : http://id.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Kamus_bahasa_Indonesia_%E2%80%93_bahasa_Jawa

9 komentar:

 1. Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk MBAH SARTO kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasangf togel,hasil ritual MBAH SARTO meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya MBAH SARTO lah yang bisa merubah nasib kami..MBAH SARTO orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 082=378=607=111 MBAH SARTO,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai.

  BalasHapus
  Balasan
  1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG
   PALING MISKIN
   DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA .SUAMI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN
   DAN 10 TAHUN ITU
   KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN
   TULANG BERSAMA,SUAMI SAYA
   UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP
   KELUARGA SAYA..AKHIRNYA
   AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMAL YANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU
   SEMUA TIDAK PERNAH
   MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG
   MEMBERIKAN NOMOR,
   (MBAH JOYO RATMO) ,, SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI,
   (MBAH JOYO RATMO). DAN
   AKHIRNYA,(MBAH JOYO RATMO , MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA, ,4D... DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI
   SAYA SANGAT
   BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA
   TERIMAH KASIH SAYA KEPADA
   MBAH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN.(MBAH JOYO RATMO) BAGI ANDA YANG
   INGIN MERUBA NASIB
   SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI (MBAH JOYO RATMO) DI NO 085-242-474-478-
   DEMI ALLAH LANGIT DAN BUMI PASTI TEMBUS 100% ATAU ATAU {>>>>>KLIK DISINI<<<<<}

   Hapus
  2. Buat saudara punya permasalahan ekonomi:hub aki santoro karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat hub di no 082 312 949 955 atau   KLIK DISINI 100% tembus   Hapus
 2. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH ATAS BANTUANGNYA MBAH RIJI KARNA NOMOR GHOIB/RITUAL JITU YANG MBAH BERIKAN 4D (8301) BENAR BENAR TERBUKTI 100% TEMBUS DAN SAYA MEMENANGKAN(74)JUTA ALHAMDULILLAH SAYA BISA MENUTUPI SEMUA HUTANG2 SAYA DAN KINI SAYA SUDA MEMBUKA USAHA KECIL KECILAN DAN BAGI ANDA YANG INGIN MENDAPATKAN ANGKA GHOIB HASIL RITUAL 2D 3D 4D DI JAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN ANDA HUBUNGI LANGSUNG MBAH RIJI DI NOMOR (082 388 362 128)

  BalasHapus
 3. KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


  BalasHapus
  Balasan
  1. SAYA INGIN BERBAGI CERITA KEPADA SEMUA ORANG BAHWA MUNKIN AKU ADALAH ORANG YANG
   PALING MISKIN
   DIDUNIA DAN SAYA HIDUP BERSAMA .SUAMI DAN 3 BUAH HATI SAYA SELAMA 10 TAHUN
   DAN 10 TAHUN ITU
   KAMI TIDAK PERNAH MERASAKAN YANG NAMANYA KEMEWAHAN,,SETIAP HARI SAYA SELALU MEMBANTIN
   TULANG BERSAMA,SUAMI SAYA
   UNTUK KELUARGA SAYA NAMUN ITU SEMUA TIDAK PERNAH CUKUP UNTUK KEBUTUHAN HIDUP
   KELUARGA SAYA..AKHIRNYA
   AKU PILIH JALAN TOGEL INI DAN SUDAH BANYAK PARA NORMAL YANG SAYA HUBUNGI NAMUN ITU
   SEMUA TIDAK PERNAH
   MEMBAWAKAN HASIL DAN DISITULAH AKU SEMPAT PUTUS ASA AKHIRNYA ADA SEORANG TEMAN YANG
   MEMBERIKAN NOMOR,
   (MBAH JOYO RATMO) ,, SAYA PIKIR TIDAK ADA SALAHNYA JUGA SAYA COBA LAGI UNTUK MENGHUBUNGI,
   (MBAH JOYO RATMO). DAN
   AKHIRNYA,(MBAH JOYO RATMO , MEMBERIKAN ANGKA GHOIBNYA, ,4D... DAN ALHAMDULILLAH BERHASIL..KINI
   SAYA SANGAT
   BERSYUKUR MELIHAT KEHIDUPAN KELUARGA SAYA SUDAH JAUH LEBIH BAIK DARI SEBELUMNYA,DAN TANDA
   TERIMAH KASIH SAYA KEPADA
   MBAH SETIAP SAYA DAPAT RUANGAN PASTI SAYA BERKOMENTAR TENTAN.(MBAH JOYO RATMO) BAGI ANDA YANG
   INGIN MERUBA NASIB
   SEPERTI SAYA SILAHKAN HUBUNGI (MBAH JOYO RATMO) DI NO 085-242-474-478-
   DEMI ALLAH LANGIT DAN BUMI PASTI TEMBUS 100% ATAU ATAU {>>>>>KLIK DISINI<<<<<}

   Hapus
 4. Kamus Online Bahasa Jawa ini dibuat dan disadikan untuk memudahkan Anda dalam mencari terjemahan secara realtime koko alus

  BalasHapus
 5. Apa sampeyan nggoleki silihan? We offer loans designed to meet your financial and personal needs Loan business with scheme approval loan fast. We borrow money for those who need financial help, we give credit to people who have bad credit or need money to pay bill, to invest in this business. Sampeyan ora kudu kuwatir, amarga sampeyan ana ing panggonan sing bener, GLORIA S LOAN COMPANY nawakake kredit kanthi tingkat kapentingan sing kurang saka 2%, supaya yen sampeyan butuh pinjaman, aku arep hubungi GLORIA S LOAN COMPANY mung iki alamat email: gloriasloancompany@gmail.com / Jumlah Whatspp: + 1 (267) 527-9742
  APLIKASI PELAYANAN KREDIT:
  1) Jeneng lengkap: ............
  2) Jenis Kelamin: .................
  3) Umur: ........................
  4) Negara: .................
  5) Nomer telpon: ........
  6) Proyek: ..............
  7) Income: ......
  8) Jumlah Pinjaman sing Dit Require: .....
  9) Loan duration: ...............
  10) Alesan etangan: ...........
  11) Apa sampeyan wis nglamar lan ditolak? Yèn mangkono........

  BalasHapus
 6. Apakah anda: Termasuk dalam Kategori Ini:

  1. Di Lilit Hutang
  2. Selalu kalah Dalam Bermain Togel
  3. Barang berharga Anda udah Habis Buat Judi Togel
  4. Anda Udah ke mana-mana tapi tidak menghasilkan Solusi yang tepat

  Jangan Anda Putus Asa…Anda udah berada Di blog yang sangat Tepat..Kami akan membantu anda semua dengan Angka Ritual Kami..Jika anda Membutuhkan Angka Ghoib Hasil Ritual Dari :Om Agus Ghoib 2D,3D,4D di jamin Tembus 100% silahkan anda hub: Om Agus

  DAFTAR MENJADI MEMBER TERLEBIH DAHULU....!!
  Silahkan Hubungi OM AGUS
  SMS/TELPON: +6285397766615
  PIN BBM (2A870E79) KHUSUS MEMBER 082380387219
  facebook klik https://www.facebook.com/togelomtembusjitu
  situs web http://togelomtembusjitu.blogspot.co.id/

  PERCAYAKAN KEPADA KAMI UNTUK MEMENANGKAN ANDA DISETIAP PUTARAN TOGEL SGP/HK RASAKAN KEMENANGAN TIADA HENTI SELAMA MENJADI MEMBER OM AGUS  PENTING UNTUK DIBACA:
  Biaya daftar menjadi member om agus anda diminta mengirim mahar (satujutalimaratus) IDR.1500000 dan cuma sekali aja kirim mahar seterusnya om berikan angka yg penting nomor hpnya jgn di ganti-ganti intinya mohon kerja samanya insya allah om tdk mengecewakan anda.

  JAMINAN UANG PENDAFTARAN....!!!
  Apabila dalam jangka 2 putaran angka dari om tdk pernah tembus dan hanya merugikananda saja om akan mengembalikan uangnya tinggal nomor reknya di sms apabila dalam jangka 2 putaran angka dari om tdk pernah tembus/jp.Tapi anda harus yakin anda pasti tembus dan perlu anda ketahui belum ada member baru yg om kecewakan yg penting anda yakin dan percaya. Pembayaran mahar untuk mendapatkan ramalan dari OM dapat dilakukan melalui Transper ke No rekening om Rekening tanyakan langsung dengan om agus  SMS/TELPON: +6282380387219
  Nomor lama +6285397766615
  PIN BBM (2A870E79)

  BalasHapus